În perioada 23 aprilie – 4 mai Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) organizează Zilele Porților Deschise, un eveniment dedicat elevilor din clasele IX-XII și tinerilor interesați de domeniile fundamentale: „ştiinţe inginereşti” și „ştiinţe biologice și biomedicale”.

În această perioadă tinerii pot vizita laboratoarele de specialitate și participa la cursuri și întâlniri cu cadrele didactice din cadrul facultăților, care le vor oferi informații despre activitățile didactice și de cercetare.

În plus, zilnic se vor organiza tururi ghidate ale campusurilor Agronomie-Herăstrău și Medicină Veterinară Cotroceni, unde vor fi prezentate locurile emblematice și zona studențească, tinerii având posibilitatea de a se familiariza cu locurile în care își vor petrece studenția. Pe parcursul tururilor de vizitare, grupurile de elevi vor fi însoțite de un ghid care le va oferi detalii și informații despre fiecare obiectiv și facilitățile din cadrul campusului. De asemenea, tinerii vor avea posibilitatea de a interacționa cu studenți și reprezentanți ai Asociațiilor studențești ale facultăților și de a participa la prezentarea ofertei educaționale.

Oferta educațională a USAMV București cuprinde programe de studii în domeniul agronomie, horticultură, zootehnie, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, inginerie și management, biotehnologii, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Pentru anul universitar 2018/2019 sunt scoase la concursul de admitere 2180 de locuri bugetate și 3175 locuri cu taxă  la programele de studiu de licență și masterat învățământ cu frecvență și învățământ la distanță/cu frecvență redusă, cu predare în limba română, engleză și franceză.

Tinerii care vor participa la Zilele Porților Deschise în perioada 3-6 mai se vor bucura de atmosfera de sărbătoare prilejuită cu ocazia sărbătoririi Zilelor Horticulturii Bucureștene în campusul Agronomie-Herăstrău din Bd. Mărăști nr.59, sector 1, București.

Înscrierile la Zilele Porților Deschise se fac online, la adresa de email cabinet.prorectorat@usamv.ro sau la numărul de telefon: 0756.136.32. Înregistrarea la eveniment permite realizarea unui program personalizat, în funcție de dorințele și opțiunile fiecărui grup de participanți.

Mai multe detalii despre evenimente pot fi aflate pe website-ul universității, www.usamv.ro.