Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) din Bucureşti scoate la concurs pentru anul universitar 2018-2019 la studiile de licenţă 1.330 de locuri bugetate şi 2.470 cu taxă. Potrivit prorectorului USAMV, Mircea Mihalache, instituţia de învăţământ superior alocă 43 de locuri bugetate pentru absolvenţii care provin de la liceele situate în mediul rural şi cinci locuri la buget pentru candidaţii de etnie romă.

Totodată, în oferta educaţională pentru românii de pretutindeni, USAMV a solicitat Ministerului Educaţiei Naţionale un număr de 65 de locuri, din care pentru candidaţii din Republica Moldova 15 locuri cu bursă şi 10 locuri fără bursă. Înscrierile pentru studiile universitare de licenţă vor avea loc între 9 şi 21 iulie.

Taxele de studiu anuale pentru candidaţii pe locurile cu taxă la programele de studiu de licenţă sunt cuprinse între 2.600 şi 3.200 lei, cu excepţia programului de studiu de licenţă Medicină veterinară, unde taxa de studiu este de 5.200 lei.

Universitatea dispune de 3.600 de locuri de cazare şi asigură locuri pentru toţi candidaţii la admitere în cele două campusuri Agronomie – Herăstrău şi Medicină veterinară iar în perioada desfăşurării concursului de admitere asigură locuri de cazare gratuit candidaţilor.

Oferta educaţională pentru cele 25 de programe de masterat – învăţământ cu frecvenţă şi patru programe de masterat – învăţământ cu frecvenţă redusă din cadrul Universităţii în anul 2018 cuprinde 850 de locuri la buget şi 580 de locuri cu taxă.

Perioada de înscriere pentru studiile universitare de masterat este cuprinsă între 5 şi 23 iulie.

Taxa de şcolarizare pentru candidaţii care ocupă un loc cu taxa este cuprinsă între 2.800 şi 3.000 lei. Şi în acest caz, candidaţii vor avea cazare gratuită pe perioada desfăşurării concursului. AGERPRES