puia_ioan.jpgPersonalitatea şi opera profesorului universitar dr. Ioan Puia, fondatorul agroecologiei româneşti, va fi evocată, miercuri, 4 septembrie, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca, în cadrul unui simpozion omagial.

Ioan Puia, a cărui personalitate a marcat puternic activitatea învăţământului agronomic românesc, ar fi împlinit, la începutul acestei luni, 90 de ani. Spirit vizionar, profesorul Ioan Puia a realizat numeroase studii în scopul definirii ecologiei agriculturii, ca disciplină ştiinţifică de graniţă între ecologie şi agronomie, şi dezbaterii unor aspecte particulare ale acestei discipline. Universitarul clujean îşi dorea ca ecologia agricolă, prin conceptele şi metodele sale, să constituie, în viitor, punctul de convergenţă al tratării unitare, de pe poziţii cibernetice şi sistemice, a productivităţii organismelor şi agroecosistemelor în scopurile urmărite de om.

„Producerea hranei în agrosistemele agriculturii tradiţionale constituie un proces complex, mai puţin susceptibil de a fi industrializat. În timp ce producţia din industrie se desfăşoară în conformitate cu legile fizicii şi ale chimiei, producţia din agricultură se supune legilor viului. Or, agricultura industrializată a neglijat tocmai legile fundamentale ale existenţei sistemului viu, creând, într-un scurt răstimp, o serie de probleme cu caracter local şi global. Este suficient să amintim poluarea ecosferei cu mai mute tipuri de biocide, îndeosebi organoclorurate”, scria profesorul, în 1986.

Născut într-o familie de ţărani mijlocaşi din Aţintiş, judeţul Mureş, Ioan Puia şi-a făcut studiile la Blaj, începându-şi cariera ca profesor de gimnaziu la Târnăveni. După război, în 1947, s-a înscris la Facultatea de Agronomie din Cluj, pe care a absolvit-o în anul 1950. A rămas ca preparator la disciplina de Fiziologia plantelor şi a parcurs treptele didactice până la statutul de profesor universitar. Timp de 22 de ani a fost în conducerea Institutului Agronomic din Cluj, azi USAMV, ca prorector, în perioada 1962-1974, şi ca rector, din 1974 până în 1984. Ulterior, între anii 1984 şi 1990, a fost director al Centrului de Cercetări Biologice din Cluj.

Manifestarea de la Cluj-Napoca este organizată de colectivul catedrei de Cultura pajiştilor şi a Plantelor Furajere de la Facultatea de Agricultură, la Centrul de Biodiversitate al USAMV. AGERPRES