usamv_cj_posdru.jpgUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a finalizat proiectul pilot de practică profesională în domeniul agriculturii „Pregătirea Practică – Investiţie pentru Viitorii Specialişti în Agricultură”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, desfășurat în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013, și ai cărui beneficiari au fost un număr de peste 750 de studenți.

Obiectivul principal al acestui proiect a fost creșterea gradului de inserție pe piața muncii de profil din județ și din țară a absolvenților Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, prin îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor solicitate de mediul economic, dar a oferit și consilierea profesională a acestora și sesiuni de consiliere în legislația muncii.

Prin acest program, conducerea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, a dorit creșterea calității stagiilor de practică, dar și a nivelului de atractivitate a studenților către aceste stagii, lucru pe care l-au reușit prin recompensarea studenților cu premii care au constat în burse, o aplicație de studiu la parteneri pentru schimb de experiență din Germania și concursuri cu premii în bani.

Proiectul a ajutat și la promovarea și consolidarea parteneriatului dintre Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și mediul economic, prin încheierea a 20 de acorduri de parteneriat cu instituții relevante în vederea derulării stagiilor de pregătire practică în cele mai bune condiții.

Programul și-a propus pregătirea studenților pentru contactul direct cu potențialii viitori angajatori prin intermediul stagiilor de inițiere la ferma mixtă de la Cojocna și a întâlnirilor open-space, la ateliere de diseminare a bunelor practici.