usamv_certificat.jpgÎn perioada 17-18 februarie 2010 s-a desfăşurat auditul extern al tuturor
activităţilor desfăşurate la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca), conform cerinţelor prevăzute de standardul
SR EN ISO 9001:2008 privind Sistemele de management al calităţii specifice
universităţilor.

În urma acestui audit, USAMV Cluj-Napoca a primit certificarea ISO din
partea TUV Austria pentru: activităţi de învăţământ superior (nivel
licenţă-masterat-doctorat-studii postdoctorale), de specialitate în domeniul
ştiinţelor agricole
(agricultură-horticultură-silvicultură-management-ingineria produselor
alimentare-zootehnice-biotehnologii) şi medicină veterinară, activităţi de
cercetare ştiinţifică, de consultanţă, inovare şi transfer tehnologic,
managementul activităţilor suport (administrative).

După cum afirmă prof. dr. Carmen Socaciu, Director al Departamentului
de Asigurare a Calităţii în cadrul USAMV Cluj-Napoca, această performanţă
Cluj-Napoca vine să completeze succesul recent obţinut (în decembrie 2009)
prin auditul de acreditare instituţională efectuat de experţi ai Agenţiei
Nationale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS),
universităţii acordându-i-se titlul de „Universitate cu grad de încredere
ridicat”.