usamv_cluj.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca derulează începând cu data de 5 septembrie 2016 proiectul “Dezvoltarea și modelarea bioproceselor pentru obținerea de 1,3-Propandiol (PD) și acid citric din glicerol brut, cu aplicații în industria alimentară” – ProGlyCom, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni, iar valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile aferentă proiectului este de 6.424.160,63 lei.

Proiectul vizează stimularea cercetării interdisciplinare din cadrul USAMV Cluj-Napoca, echipa de cercetători implicați beneficiind de expertiza unui cercetător din străinătate, cu competențe avansate în domeniu, doamna Ing. Dr. Monica Trif, împreună cu care vor derula mai multe activități de cercetare fundamentală, industrială și experimentală.

Noutatea proiectului ProGlyCom constă în evaluarea unei noi alternative de fermentație folosind bacterii nepatogene și glicerol brut nesterilizat în scopul producerii unor produse precum 1,3-PD și acid citric, cu aplicații în industria alimentară. ProGlyCom este un proiect de cercetare și dezvoltare cu aplicații practice ale cunoașterii, care pe de o parte va contribui la atenuarea unei probleme industriale și de mediu iar pe de altă parte a unei probleme de alimenție și de sănătate umană prin aplicarea unui proces biotehnologic.

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 „Investim în dezvolare durabilă”.

Directorul proiectului este Ing. dr. Monica Trif, iar mai multe detalii se pot obține de la Managerul Tehnic al proiectului, Lect. Dr. Dan Vodnar, e-mail dan.vodnar@usamvcluj.ro, tel. 0747.341.881.