usamv_cluj_.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este parteneră în proiectul de cercetare pan-european LANDMARK, care s-a lansat pe 20 mai în Irlanda. LANDMARK este un proiect finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului ORIZONT 2020 şi implementat de un consorţiu academic şi de institute de cercetare aplicată de elită, Camere Agricole, precum şi de factori de decizie. Proiectul LANDMARK are la bază conceptul că solul este o resursă finită, care asigură o serie de servicii de ecosistem, cunoscute ca şi “funcţii ale solului”.

Funcţia legată de agricultură include: productivitatea primară, regularizarea şi purificarea apei, reţinerea şi regularizarea carbonului, habitatul pentru biodiversitate şi furnizarea şi circulaţia nutrienţilor. Pot apărea compromisuri între aceşti factori, de exemplu, managementul care vizează maximizarea producţiei primare poate, din greşeală, să afecteze funcţiile de “purificare a apei” sau cea de “habitat”. Astfel de situaţii au dus la recomandări de management şi iniţiative de politici, contradictorii.

Din aceste considerente, Proiectul LANDMARK consideră că acum este o nevoie urgentă de a dezvolta un cadru ştiinţific şi practic coerent pentru un management sustenabil al solului. LANDMARK va răspunde într-un mod unic la amploarea acestei provocări prin furnizarea:

– la scară locală – a unui set de instrumente pentru agricultori, cu măsuri practice eficiente şi specifice, pentru managementul durabil al solului;

– la scară regională – a unui model pentru un sistem de monitorizare a solului, care să folosească indicatori armonizați: acest lucru va facilita evaluarea funcțiilor solului pentru diferite tipuri de sol și utilizări ale terenurilor, pentru toate zonele climatice majore ale UE;

– la scara Uniunii Europene – o evaluare a instrumentelor de politică ale UE pentru stimularea managementului sustenabil al solului.

Au existat multe inițiative individuale de cercetare care, fie au vizat managementul şi evaluarea funcțiilor individuale ale solului, fie funcții multiple ale solului, dar numai la nivele locale. LANDMARK se va baza pe aceste inițiative de cercetare și dezvoltare existente: partenerii consorțiului reunesc o gamă largă de seturi de date naționale și comunitare semnificative, cu ambiția de a dezvolta un cadru științific interdisciplinar pentru gestionarea durabilă a solului.

Având în vedere activitatea de cercetare şi rezultatele importante obţinute, atât la nivel local, cât şi regional, colectivul de cercetare din USAMV Cluj-Napoca, coordonat de prof. dr. Teodor Rusu, a fost invitat să participle în consorţiul proiectului de cercetare pan-european, LANDMARK.