usamv_5.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a stabilit toate detaliile legate de admiterea la studiile universitare de masterat, după repartizarea cifrei de şcolarizare de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Astfel, pentru cele 645 de locuri, din care 375cu finanţare de la buget, admiterea va fi organizată în perioada 16-25 iulie 2012, aceeaşi cu perioada de înscrieri la admiterea pentru studiile de licenţă. Noutatea din acest an este aceea că tinerilor candidaţi li se va calcula media de admitere exclusiv pe rezultatele obţiute la examenul de licenţă, media anilor de facultate nu mai are nici un rol în stabilirea criteriilor de admitere.

„Admiterea candidaţilor la masterat, la toate specializările se face fără probe de examen, criteriul de departajare fiind media examenului de licenţă”, se arată în Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, pentru anul universitar 2012 – 2013.

Absolvenţii studiilor de licenţă au la dispoziţie 305 locuri din care 148 sunt finanţate de la buget distribite la nouă mastere în cadrul Facultăţii de Agricultură: Expertiza şi evaluarea fondului funciar (30 locuri), Producerea de sămânţă şi material de plantat (30 locuri), Tehnologii alternative în agricultură (50 locuri), Tehnologii agricole moderne (30 locuri), Management în agricultură (50 locuri), Administrarea afacerilor agricole (30 locuri), Management în alimentaţie publică şi agroturism (30 locuri), Expertiză pe filiera produselor agricole (25 locuri), Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale (30 locuri).

Facultatea de Horticultură are 170 de locuri din care 116 cu finanţare de la buget, repartizate astfel: Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol (50 locuri), Protecţia plantelor (30 locuri), Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor (30 locuri), Horticulturtă ecologică (30 locuri), Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale (30 locuri).

În cadrul Facultăţii de Zootehnie sunt 170 locuri (111 fără taxă) la cinci specializări: Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor cu 30 locuri, Managementul producţiilor animale cu 50 locuri, Reproducţie şi ameliorare genetică unde sunt 30 locuri, Nutriţia şi alimentaţia animalelor cu 30 locuri şi Managementul exploataţiilor în acvacultură cu 30 locuri.

Universitatea mai are alocate 15 locuri subvenţionate de la buget pentru tinerii din Republica Moldova, din care două sunt cu bursă.