usamv_iasi.jpgUniversiatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară Iaşi va organiza concursul de admitere pentru licenţă şi master în perioada 11 – 24 iulie 2011, iar pentru septembrie este prevăzută o a doua sesiune de admitere doar în situaţia în care vor mai rămâne locuri disponibile.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare, la media de admitere luându-se în calcul: media la bacalaureat în proporţie de 25 % şi media celor 4 ani de studiu din liceu în proporţie de 75%. Taxa de înscriere este de 150 lei, la toate facultăţile.

USAMV Iaşi promovează şi în acest an o ofertă atractivă care cuprinde, pe lângă oportunităţi de studiu în specializări căutate pe piaţa muncii, condiţii bune de cazare, masă şi recreere în campusul studenţesc şi diverse facilităţi pentru studenţi. Cei care optează pentru a deveni studenţi ai USAMV Iaşi au la dispoziţie o ofertă educaţională diversă şi competitivă, diplomele fiind recunoscute în toate ţările Uniunii Europene.

Absolvenţi de liceu care se înscriu la Facultatea de Agricultură pot opta pentru specializările: Agricultură, Montanologie, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole sau Biologie; la Facultatea de Horticultură viitorii studenţi se pot specializa în Horticultură, Peisagistică sau Ingineria mediului. În cadrul Facultăţii de Zootehnie, tinerii pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare, iar la Facultatea de Medicină Veterinară viitorii studenţii se pot înscrie la specializarea cu acelaşi nume.

Nu mai puţin important este faptul că toţi studenţii Universităţii beneficiază de condiţii moderne de cazare în campusul studenţesc, în cămine dotate cu săli de bucătărie şi spălătorie, precum şi de o bază sportivă completă cu terenuri şi sală de sport. Pentru mai multe informaţii privind admiterea cei interesaţi pot consulta site-ul www.uaiasi.ro/admitere.

Admiterea 2011 în date şi cifre:

Sesiunea iulie:

11-24 iulie – înscrierea candidaţilor;

24 iulie, după ora 20.00 – afişarea rezultatelor;

Sesiunea septembrie (organizată în eventualitatea neocupării locurilor planificate):

7-14 septembrie – înscrierea candidaţilor;

14 septembrie, după ora 20.00 – afişarea rezultatelor.

Locuri propuse spre aprobare MECTS, la studii de licenţă:

621 – finanţate de la buget

315 – cu taxă