Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iaşi a anunţat că se implică în găsirea celor mai potrivite soluţii pentru reconcilierea ecologică urbană, faţadele verzi fiind una dintre acestea.

Cadre didactice şi cercetători de la Facultatea de Horticultură a USAMV Iaşi au amplasat structuri experimentale în imediata vecinătate a serelor didactice pe care le deţine instituţia, unde monitorizează comportarea unor specii ornamentale în condiţiile climatice specifice Europei de Est.

„Prin amplasarea celor două structuri experimentale ne-am propus identificarea unui sortiment de plante ornamentale care să poată fi utilizat cu succes în diverse sisteme de acoperire a faţadelor pentru clădirile aflate în zona climatică temperat continentală din estul Europei. Pentru acest studiu preliminar s-au construit doi moduli experimentali de formă pătrată în plan, izolaţi în interior şi acoperiţi cu panouri termoizolante. Fiecare faţadă are patru paliere egale suprapuse, cu un spaţiu între ele pentru udarea substratului. Structurile au fost montate astfel încât fiecare faţadă să fie orientată către un punct cardinal”, a declarat Mirela Cojocariu, cadru didactic la Facultatea de Horticultură şi membru al „International Society for Horticultural Science”.

Potrivit sursei citate, în cadrul experimentului au fost plantate câte cinci specii floricole pe fiecare modul, toate cele patru faţade ale unui cub fiind identice. Cercetarea se află deja în al doilea an de studii şi observaţii.

„Pe parcursul desfăşurării experienţei se urmăreşte influenţa factorilor de mediu şi a substratului folosit asupra modului de comportare, pe fiecare faţadă, al fiecărei specii în parte – vigoare, coeficient de prindere, grad de acoperire şi alte aspecte importante. Având în vedere schimbările climatice din ultima perioadă şi faptul că sunt variaţii mari de temperatură de la un an la altul, estimăm că este nevoie de minim 3 ani pentru a obţine primele rezultate concludente. În general, faţadele verzi, ca şi celelalte elemente din infrastructura urbană verde ar putea aduce comunităţii numeroase beneficii, dintre care amintim îmbunătăţirea calităţii aerului, reţinerea microparticulelor şi mărirea biodiversităţii. USAMV Iaşi îşi propune prin acest studiu preliminar, găsirea unor specii ornamentale şi soluţii peisagistice de valorificare a acestora în amenajări pe verticală”, a mai spus Mirela Cojocariu. AGERPRES