Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iaşi organizează ziua porţilor deschise în mediul online, în perioada 7-8 mai, pentru toţi elevii interesaţi de oferta educaţională a celor patru facultăţi.
Astfel, elevii şi absolvenţii de liceu vor avea posibilitatea de a intra în legătură cu studenţi şi cadre didactice pentru a afla mai multe despre cum va arată viaţa de student la USAMV Iaşi, despre condiţiile de studiu, de cazare, dar şi de practică.
Potrivit unui comunicat de presă, la Facultatea de Agricultură vor fi prezentate clipuri şi activităţi inedite pe toate specializările: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Ingineria şi managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului, Biologie. De asemenea, studenţii prezenţi la întâlnirea din mediul online cu elevii vor povesti din experienţelor lor din sesiune, dar şi de la alte evenimente studenţeşti memorabile.
Facultatea de Horticultură propune elevilor prezentarea laboratoarelor, sălilor de curs dar şi a serelor, câmpurilor experimentale şi a Cramei unde studiază studenţii de la cele patru specializări – Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, Biotehnologii agricole – dar şi ce oportunităţi au după absolvire.
Facultatea de Zootehnie – prin specializările Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare – va prezenta elevilor importanţa alimentaţiei şi de ce acest domeniu este unul vital.
La Facultatea de Medicină Veterinară elevii vor avea posibilitatea să viziteze virtual clinicile unde sunt îngrijiţi prietenii necuvântători, dar şi condiţiile moderne de studiu oferite.
Pentru a se putea conecta online, pe 7 şi 8 mai, tinerii trebuie să completeze un formular de înscriere la adresa https://forms.gle/JVMz7V4guFLWCtrD6. De asemenea, pe site-ul instituţiei elevii şi absolvenţii de liceu pot afla informaţii complete despre admiterea din acest an. AGERPRES