usamv_is_mare.jpgDupă încheierea cu succes a admiterii la studii de licenţă şi masterat, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” se pregăteşte de admiterea pentru cel de al treilea ciclu de studii, cel de doctorat. Astfel, conform calendarului stabilit pentru această etapă, cei intresaţi pot să îşi depună dosarul de candidatură până vineri, 21 septembrie.

Pentru anul universitar 2012 – 2013, USAMV Iaşi scoate la concurs, în cadrul Şcolii Doctorale de Agronomie, Horticultură şi Zootehnie, pentru domeniul Agronomie 12 locuri, pentru domeniul Horticultură 10 locuri, iar pentru Zootehnie 8 locuri. Acestora li se adagugă alte 10 locuri existente în cadrul Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară.

Trebuie menţionat că toate locurile scoase la concurs sunt cu finanţare de la buget, iar locurile cu taxă vor fi alocate în funcţie de solicitări. Pentru data de 24 septembrie este prevăzut examenul de competenţă lingvistică la limba engleză sau franceză, iar pe 25 septembrie, candidaţiii vor participa la colocviul de admitere la specializarea doctorală pentru care şi-au exprimat opţiunea, urmând ca miercuri, 26 septembrie, să fie afişate rezultatele.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un domeniu specific se poate face de către absolvenţii cu diplomă de licenţă sau masterat, cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale fiind verificate, pe baza bibliografiei, prin concursul de admitere. Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi masterat rezultate profesionale bune şi foarte bune, iar media minimă de admitere la doctorat este 8,00.

Pentru mai multe detalii poate fi accesat site-ul www.uaiasi.ro/admitere/doctorat.php?sectiune=calendar