usamv iasi.jpgO echipă a Asociaţiei Universităţilor din Europa (EUA) se află în perioada 15 – 16 noiembrie în vizită de evaluare la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. Procesul de evaluare instituţională derulat de către EUA este destinat să acţioneze ca un sprijin pentru dezvoltarea viitoare a Universităţii şi să promoveze dimensiunea dinamică a instituţiei de a se adapta la cerinţele sociale.

La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, procesul de evaluare instituţională se desfăşoară în două etape: noiembrie 2012 și februarie 2013. Prima vizită va avea loc între 15-16 noiembrie 2012 şi are drept scop validarea raportului de auto-evaluare care a fost redactat de o echipă mixtă formată din cadrele didactice din Universitate şi reprezentanţi ai studenţilor.

Pe parcursul vizitei, echipa evaluatorilor EUA va avea întâlniri cu Rectorul Universităţii, membrii Comisiei de redactare a Raportului de autoevaluare, Decanii şi Prodecanii facultăţilor, cadre didactice de la toate cele patru facultăţi, studenţi şi reprezentanţi ai partenerilor externi.

Universitatea se numără printre beneficiarii proiectului „Performanţă în cercetare, performantă în predare – Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România” ce urmăreşte îmbunătăţirea managementului şi asigurarea calităţii sistemului de învăţământ superior românesc prin consolidarea capacitaţii strategice şi a autonomiei universităţilor. Acesta proiect aparţine Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.

EUA – European University Association reprezintă şi sprijină instituţiile de învăţământ superior din 47 de ţări, oferindu-le un forum unic de cooperare şi de conformare cu ultimele tendinţe în învăţământul superior şi în politicile de cercetare. Membrii EUA sunt: universităţi europene implicate în procesul de predare şi de cercetare, asociaţii naţionale ale rectorilor şi alte organizaţii active în învăţământul superior şi de cercetare. Mai precizăm că USAMV Iaşi este membră EUA din ianuarie 2007.