Astăzi, 22 iulie 2019, la UŞAMV Iaşi a avut loc Conferința de Lansare a Proiectului POCU/379/6/21/124388, cu titlul: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”.

Proiectul este implementat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, în calitate de Lider de proiect, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, în calitate de Partener 1, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, în calitate dePartener 2, finanțat din Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), AP6/PI 10 ii/ OS 6.7, OS 6.9, OS 6.10.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului și echității în învățământul superior din România, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar studenților din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul, corelat cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din universități.

Manager de proiect, conf.univ.dr. Carmen Olguta Brezuleanu, cadru didactic la UŞAMV IAŞI, ne-a vorbit despre noul program la Radio România Iaşi.