Studenţii Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava vor beneficia în continuare de mobilităţi în străinătate după ce instituţia academică a primit certificatul de calitate „Erasmus Charter for Higher Education 2021 – 2027”, ceea ce va permite accesul la finanţare în cadrul tuturor acţiunilor programului Erasmus+ al Uniunii Europene (UE).

Într-un comunicat al USV se arată că acest certificatul a fost acordat în baza evaluării pozitive realizate de către Comisia Europeană a candidaturii depuse de către Serviciul de Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene (SRIAE) în mai 2020.

Conform rezultatelor evaluării, aplicaţia depusă de SRIAE în vederea obţinerii acestei importante certificări reflectă relevanţa programului Erasmus+ în cadrul strategiei de internaţionalizare şi modernizare instituţională a USV, implementarea planificată a acţiunilor programului şi modul în care acestea vor contribui la realizarea obiectivelor strategiei instituţionale a universităţii.

În perioada 2014 – 2020, un număr de 1.200 de persoane din cadrul USV, dintre care 700 de studenţi şi 500 personal didactic şi nedidactic, au beneficiat de mobilităţi în străinătate, în cadrul programului Erasmus+.

”Prin noua aplicaţia depusă, USV demonstrează angajamentul de a dezvolta în continuare respectarea principiilor tradiţionale şi a celor noi cuprinse în ECHE, ce prevăd asigurarea accesului deplin şi echitabil al participanţilor din toate mediile la activităţile programului Erasmus+. Noua perioadă de implementare a programului Erasmus+ va aduce modificări generate în principal de digitalizarea procedurilor de administrare a mobilităţilor, de introducerea mobilităţilor fizice combinate cu mobilităţile online. Va fi consolidată metodologia unitară privind alocarea creditelor transferabile (ECTS) ce asigură echivalarea competenţelor dobândite în universităţile din spaţiul european”, se arată în comunicatul USV.

Ca element de noutate, se va avea în vedere digitalizarea administrării mobilităţilor Erasmus+, prin acţiunea Comisiei Europene, Erasmus Without Paper, urmând să fie astfel implementate măsuri pentru introducerea de facilităţi prin cardurile pentru studenţi (ESCI – European Student Card Initiative), ce vor permite acestora să se înregistreze mai uşor la instituţiile de învăţământ superior din Europa, în vederea efectuării mobilităţilor de studiu cu ajutorul platformelor online.

Studenţii se vor putea informa în perioada ce precede începerea mobilităţii, vor accesa serviciile de înregistrare online la universitatea gazdă şi vor beneficia de recunoaşterea automată a creditelor ECTS.

Prin intermediul cardului vor avea acces imediat la serviciile din universitatea gazdă (bibliotecă, cazare, transport etc) şi la reduceri de preţ pentru diverse activităţi şi evenimente desfăşurate pe teritoriul UE.

Totodată, aplicaţia mobilă Erasmus+ pentru studenţi (Erasmus+App) va permite gestionarea mobilităţilor din faza de depunere a aplicaţiilor, până la finalizarea acestora şi întoarcerea în ţara de origine. Aplicaţia furnizează informaţii structurate despre programul Erasmus+, despre stagiile în străinătate, fiind şi un ghid pentru perioada de derulare a unei mobilităţi. Erasmus+App permite şi realizarea acordurilor de studii, prin conexiunea la platforma online a programului.

”USV a inclus în strategia de internaţionalizare acţiuni concrete de ajustare a politicilor proprii, pentru a face faţă cu succes noilor provocări ale internaţionalizării instituţiilor de învăţământ superior, în perioada 2021 – 2027”, arată sursa citată. AGERPRES