Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV, fosta USAMV Iași) editează și publică o nouă revista științifică, Journal of Applied Life Sciences and Environment (ALSE).

Aflată deja la cel de al doilea număr, noua conducere editorială a revistei și-a propus ca în viitorul apropiat articolele publicate să fie indexate ISI, autorilor fiindu-le oferite o serie de facilități care să-i încurajeze în decizia de a publica articole științifice.

Prin tematica dar și acuratețea lucrărilor publicate, revista urmărește să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea şi diversificarea activităţilor specifice de cercetare în domeniul științelor vieții și dezvoltarea pasiunii pentru investigații ştiinţifice. Graţie conţinutului lucrărilor ştiinţifice, revista își propune să promoveze rezultatele cercetării în domeniile folosirii raționale a fondului funciar agricol, al conservării solului, a practicării agriculturii durabile, modernizării și optimizării tehnologiilor de cultură în exploatațiile agricole pentru creșterea calităţii vieţii în colectivităţile umane, inclusiv prin asigurarea protecţiei mediului înconjurător”, a declarat prof. univ. dr. Daniel Bucur, redactor șef.

Din colectivul redacțional al ALSE fac parte atât tineri cercetători ai USV Iași, cât și colaboratori de la universități prestigioase din Europa.

Revista poate fi consultată la următoarea adresă:jurnalalse.com