Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) a lansat proiectul intitulat „Centrul suport pentru participarea la proiecte internaţionale – SupportTM”, care vizează creşterea competitivităţii în materie de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivelul regiunii de vest a României.

Noul proiect are o durată de 39 de luni, valoarea totală a contractului de finanţare fiind de aproape trei milioane de lei, din care 2,5 milioane de lei reprezintă finanţare nerambursabilă europeană.

„Un colectiv de cercetare foarte puternic din cadrul UVT, din domeniul ITC, se implică acum în dezvoltarea acestui centru suport pentru participarea la proiecte internaţionale – SupportTM, un viitor UB-ITC util pentru colaborarea între echipele de cercetare din întreaga ţară, care va deveni referenţial în cercetarea de înaltă performanţă din România, finanţat prin programe europene. Acest centru suport va deveni o resursă importantă a dinamizării proiectelor cu finanţare europeană din UVT, din cercetarea din vestul ţării, cu rol strategic pentru evoluţia cercetării universitare româneşti”, declară rectorul UVT, Marilen Pirtea.

Proiectul implementat de UVT va avea ca obiectiv general creşterea capacităţii de participare la competiţii europene pentru proiecte de cercetare-dezvoltare sau inovare internaţionale a universităţii şi a altor entităţi care solicită sprijin în acest sens, prin oferirea de sprijin şi facilitarea formării în ceea ce priveşte informarea, identificarea de parteneri şi elaborarea cererilor de finanţare.

Directorul proiectului, conf. univ. Teodor Florin Fortiş, a menţionat că organizarea acestui centru de suport se află între priorităţile UVT, pentru o bună susţinere a programelor de finanţare în care UVT se angajează şi că este singurul din partea de vest a ţării, într-o reţea de 11 centre suport din ţară, domeniul de specializare inteligentă al centrului din Timişoara fiind Tehnologia informaţiei şi comunicaţii.

Conducerea UVT spune că bugetul UE alocat cercetării a crescut semnificativ în ultimii ani, cu exemplificare pe H2020, linie din care UVT a reuşit o accesare situată la acest moment la un total de aproximativ 1 milion euro, prin 11 proiecte.

În proiect sunt implicaţi peste 45 de cercetători seniori în cele şase grupuri de cercetare ale Centrului de Cercetare în Informatică, coordonaţi de prof.univ. Viorel Negru, dar şi peste 15 cercetători seniori în cadrul Institutului e-Austria, coordonaţi de prof.univ. Dana Petcu, derulând zeci de proiecte de cercetare. AGERPRES