Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) se află în topul SCOPUS al celor mai performante organizaţii de cercetare din lume. Raportul mondial SIR World Report 2010 prezintă anul acesta noi indicatori care reflectă excelenţa în cercetare la nivel mondial.


Pentru prima dată se prezintă pe lângă indicatori extensivi (de exemplu numărul de articole publicate) şi indicatori intensivi (factor de impact normalizat (NI) – raportul dintre impactul mediu al publicaţiilor unei instituţii şi impactul mondial mediu al publicaţiilor din acelaşi domeniu).

Doar factorul (NI) poate realiza o clasificare corectă deoarece nu depinde de mărimea instituţiilor (reflectat în numărul de cercetători). Institutele de cercetare şi universităţile sunt împărţite pe trei nivele de excelenţă în cercetare în funcţie de factorul de impact (NI) astfel:


1. Zona verde : factor de impact mai mare decât 1.75

2. Zona galbenă: factor de impact între 1 şi 1.75

3. Zona roşie : factor de impact sub 1În acest clasament, UVT este singura instituţie de cercetare din ţară care este în zona galbenă la Physical Sciences (cuprinzând ştiinţele exacte: fizica, matematica, chimia, informatica) cu un factor de 1.07, alături de instituţii de prestigiu la nivel mondial. Nici o altă instituţie din ţară, pe nici un domeniu, nu a reuşit clasificarea în zonele galbenă sau verde.Este demn de remarcat faptul că acest clasament încearcă, pe lângă numărul de articole, să scoată în evidenţă şi calitatea cercetării într-o instituţie. Astfel, chiar dacă pe primele locuri ale clasamentului la numărul de articole publicate sunt instituţii cu o producţie impresionantă de publicaţii, excelenţa în cercetare a lor este în zona roşie atunci când se raportează impactul acestor publicaţii la media mondială. Pe primul loc al clasamentului se află Academia Chineză de Ştiinţe cu 103.771 publicaţii, dar cu factorul de impact în zona roşie (0.91), inferior celui realizat de UVT.În acelaşi top, la Ştiinţe exacte, dintre instituţiile de învăţământ superior din România, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a obţinut un factor de 0.98, Universitatea Politehnică din Timișoara, 0.90, Universitatea Craiova, 0.88, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, 0.85, Universitatea Politehnica din București, 0.42.Clasamentul SIR World Report 2010 a fost întocmit pentru 2833 de instituţii de cercetare/universităţi, pentru perioada 2004-2008, având în vedere statisticile / informaţiile din baza de date Scopus. Entităţile care au intrat în clasament sunt cele care au avut un număr de cel puţin 100 de publicaţii de specialitate într-un domeniu în anul 2008. Activitatea instituţiilor respective a fost grupată în patru categorii: Health Sciences (științe medicale), Life Sciences (ştiinţele vieţii), Physical Sciences (ştiinţe exacte) şi Social Sciences and Humanities (ştiinţe sociale şi umaniste).Detalii asupra acestei clasificări se află la www.scimagoir.com şi concret pentru domeniul Physical Sciences (ştiinte exacte) la http://www.scimagoir.com/pdf/ranking_world10_physical.pdf.