uvvg_medicina.jpgFacultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a primit aprobarea Ministerului Sănătăţii pentru organizarea rezidenţiatului în cea de-a doua specializare, în regim cu taxă, pentru medicii care deţin titlul de medic specialist, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, cu modificarile şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de specialist pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de-a doua specialităţi, în regim cu taxă.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă se efectuează cu frecvenţă şi asigură acelaşi nivel şi aceeaşi calitate a pregătirii de specialitate ca şi programul de rezidenţiat în specialitatea respectivă. Stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată şi conţinut, care se regăsesc în curriculum-ul de pregătire al celei de a doua specialităţi, se echivalează. Echivalarea se face de către instituţiile de învăţământ superior medical care organizează program de rezidenţiat în specialitatea respectivă. Echivalările vor fi transmise Ministerului Sănătăţii, care va stabili durata şi modulele necesare finalizării pregătirii.

Numărul de locuri pentru examenul de rezidenţiat în cea de-a doua specialitate la Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru sesiunea septembrie 2011, iar specializările sunt: anestezie terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie, chirurgie generală, gastroenterologie, hematologie, medicina de familie, medicina de urgenţă, medicina internă, medicina muncii, neurologie, obstetrică-ginecologie, otorinolaringologie, pediatrie, psihiatrie şi urologie.

În perioada 07.09.2011-13.09.2011, cei interesaţi se vor adresa instituţiilor de învăţământ medical superior pentru obţinerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire. În măsura în care, pentru o anumită specialitate, numărul solicitărilor va depăşi numărul locurilor acordate, coordonatorul programului de pregătire va organiza test de selecţie. Candidaţii care se clasează în limita numărului de locuri aprobate, vor primi avizul de înscriere la acest program.

Dosarele de înscriere la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa se vor depune la Ministerul Sănătăţii, sediul din str. George Vraca nr. 9, în perioada 14.09.2011-23.09.2011 şi vor cuprinde:

- Cerere de înscriere, în care se va preciza: numele şi prenumele, locul actual de muncă şi tipul de contract de angajare, specialitatea actuală, specialitatea pentru care se doreşte înscrierea, precum şi date de contact (nr. telefon, e-mail);

– acordul angajatorului de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa, cu precizarea specialităţii şi a centrului universitar de pregătire. Unităţile sanitare publice vor preciza, în adresa, modul de încadrare şi retribuire pe această perioadă, precum şi stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadraţi vor declara pe proprie răspundere acest statut;

– avizul de înscriere la programul de pregătire eliberat de rectorat, după caz, decanat;

– xerocopia certificatului de medic specialist;

– xerocopia avizului de liberă practică sau certificatului de membru al organizaţiei profesionale respective;

– certificat medical de sănătate tip A 5;

– xerocopie după actul de identitate B.I./C.I.;

– xerocopia documentelor privind schimbarea numelui, dacă este cazul;

– angajament de plată privind taxa de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 973/4592/2010; (model Anexa nr. 2).