uvvg_york.jpgO delegaţie a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a participat, zilele trecute, la întâlnirea de lucru din cadrul proiectului European Erasmus LLP “Alinierea strategică a instituţiilor europene din învăţământul superior în domeniul ingineriei electrice şi informaticii” (SALEIE), care a avut loc la Universitatea din York, Marea Britanie. Din proiect fac parte 45 de universităţi din 26 de ţări europene, având un buget de peste un milion de euro şi o durată de trei ani.

Proiectul își propune în primul rând să analizeze modul în care instituțiile de învățământ superior din Europa, din domeniul Ingineriei Electrice şi Informaticii, răspund provocărilor tehnice actuale globale, pe mai multe paliere: modul de pregătire al absolvenţilor astfel încât să răspundă acestor provocări, modul în care politicile privind programele de studiu sunt suficient înţelese în special în privinţa mobilităţilor, dezvoltării profesionale şi ocupare a forţei de muncă de către părţile interesate, inclusiv organismele de acreditare şi asociațiile profesionale precum şi modul în care se acordă şanse egale tuturor studenţilor, indiferent de originea lor şi de probleme personale, inclusiv cele de dislexie, dispraxie, deficiențe de vedere, de auz și dezabilități mentale.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt de a produce modele de programe şi curricule care să răspundă provocărilor globale tehnice actuale şi care să fie competitive la nivel internaţional în special în ceea ce priveşte cerinţelor mediului economic şi industrial, să sprijine studenţii cu probleme personale în timpul perioadelor de studiu, inclusiv cele în străinătate, şi să creeze modele pentru maximizarea accesibilităţii programelor de studiu pentru toți studenţii.

Conf. univ. dr. Antoanela Naaji, responsabil din partea UVVG cu implementarea proiectului, a declarat: “Personal, am participat în grupul de lucru responsabil cu politicile educaţionale europene în domeniul ingineriei electrice şi informaticii al cărui obiectiv principal este să definească şi să propună un sistem educaţional mai flexibil. Direcţiile pe care ne-am axat în studiile efectuate se referă la: cum să creăm un program nou de studiu în raport cu documentele şi aprobările necesare, cât de uşor pot fi modificate sau adaptate aceste programe în raport cu provocările globale (tehnice, sociale sau de altă natură), existente la un anumit moment, cum să devină aceste programe internaţionale şi cum putem sprijini mobilităţile studenţeşti, cum să îmbunătăţim plasamentele studenţilor în companii de specialitate şi cum să creştem rata de angajabilitate a absolvenţilor. Consider că participarea la acest proiect, alături de universităţi de renume din întreaga Europă este un câştig pentru universitatea noastră, nu numai în scopul internaţionalizării programelor de studiu existente, dar şi a corelării acestora cu cerinţele pieţei forţei de muncă europene”.