uvvg_novisad1.jpgO delegație a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad a participat, în perioada, 15-17 cctombrie, la Novi Sad (Serbia), la cea de-a IX-a ediţie a Simpozionului “Diczfalusy pentru sănătatea reproducerii”, eveniment ştiinţific internaţional medical de înaltă ţinută şi prestigiu academic.

Organizarea evenimentului a fost posibilă prin colaborarea şi eforturile Universităţii de Medicină din Novi Sad (Serbia), Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Universităţii din Oradea (România), Universităţii din Szeged (Ungaria), Academiei Sârbe de Ştiinţă şi Arte, Grupului de lucru în Sănătatea Reproducerii din Szeged – parte a Academiei Maghiare de Ştiinţe, Asociaţiei Medicale Sârbe de Obstetrică şi Ginecologie, Asociaţiei Ginecologilor şi Obstetricienilor din Serbia, Muntenegru şi Republica Srpska, Asociaţiei Euro regionale DKMT (Dunăre-Criş-Mureş-Tisa), Societăţii Pro Familia Ungaria, Asociaţiei Sârbo-Germane a Ginecologilor şi Obstetricienilor. Evenimentul a avut loc în Parlamentul Provinciei Autonome Vojvodina şi la Universitatea din Novi Sad.

Contribuţia deosebită a Universităţii arădene la promovarea cercetării euro regionale şi în special în domeniul sănătăţii reproducerii, dar şi meritele cooperării cu Fundaţia Ştiinţifică “Egon and Ann Diczfalusy” au fost recunoscute şi prin includerea în rândul comitetelor onorifice, ştiinţifice şi de organizare a următorilor: Preşedinte Rector Fondator Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, Rector Prof. Univ. Dr. Coralia Adina Cotoraci, Conf. Univ.Dr. Gheorghe Furău, Şef Lucrări Dr. Cristian George Furău, Asist. Univ. Dr. Cristina Onel şi Asist. Univ. Dr. Ana-Liana Tataru.

Evenimentul ştiinţific a fost onorat de lectori şi chairmani de renume din 17 ţări, care au reprezentat 33 de universităţi. Dintre aceştia enumerăm pe: Prof. dr. David Archer (SUA), Prof. dr. Ilpo Huhtaniemi (Finlanda, Anglia), Prof. dr. Janos Annus (Ungaria), Prof. dr. Tihomir Vejnovic (Serbia), Prof. dr.Thomas Rabe (Germania) , Prof. dr. Şerban Dan Costa (Germania), Prof. dr. Dieter Bettelheim (Austria), Prof. dr. Gabor Nemeth (Ungaria), Prof. dr. Nebojsa Radunovic (Serbia), Prof. dr. Ferenc Vicko (Ungaria), Prof. dr. Ferenc Bari (Ungaria), Prof. dr. Coralia Cotoraci (România), Prof. dr. Aleksandar Stefanovic (Serbia), Prof. dr. Marius Raica (România), Prof. dr. Zsuzsanna Kahan (Ungaria), Prof. dr. Katarina Jeremic (Serbia), Prof. dr. Atanas Ignjatov (Germania), Prof. dr. Srdan Durdevic (Serbia), Prof. Dr. Gyula Telegdy (Ungaria), Prof. dr. Gyorgy Bartfai (Ungaria), Prof. dr. Henry Gabelnick (SUA), Prof. dr. Giuseppe Benagiano (Italia, Elveţia), Prof. dr. Nikolai Goncharov (Rusia), Dr. Richard Nagy (Ungaria), Dr. Furău Cristian (România), Prof. dr. Aleksandra Novakov-Mikic (Serbia), Prof. dr. Zeljko Mikovic (Serbia), Prof. dr. Miroslava Gojnic-Dugalic (Serbia), Prof. dr. Isaac Blickstein (Israel), Prof. dr. Marta Szell (Ungaria), Prof. dr. Erich Cosmi (Italia), Prof. dr. Snezana Rakic (Serbia), Prof. dr. Kypros Nicolaides (Anglia), Prof. dr. Gil Levy (Israel), Prof. dr. Peter Koliba (Cehia), Prof. dr. Adolf Lukanoviks (Slovenia), Prof. dr. Marius Craina (România), Prof. dr. Nicolae Suciu (România), Prof. dr. Laszlo Pajor (Ungaria), Dr.Gyorgy Thaler (Ungaria), Dr. Elena Bernad (România), Dr. Janko Pasternak (Serbia), Prof. dr. Jozsef Bodis (Ungaria), Prof. dr. Vesna Kopitovic (Serbia), Prof. dr. Sasa Kadija (Serbia), Prof. dr. Ana Mitrovic (Serbia), Prof. dr. Shafiq Khan (SUA), Prof. dr. Britt-Marie Landgren (Suedia), dr. Paloma Lobo (Spania), Prof. dr. Adolf Schindler (Germania), Prof. dr. Aleksandar Zivanovic (Serbia), Prof. dr. Michael Oettel (Germania), Dr. Enrico Colli (Italia), Prof. dr. Petru Chitulea (Romania), Dr. Petar Arsenijevic (Serbia), Dr. Mileta Postic (Serbia), Prof. Dr. Paja Momcilov (Serbia), Prof. dr. Andras Szilagzy (Ungaria), Prof. dr. Zuzana Niznanska (Slovacia).

uvvg_novisad2.jpg

Temele abordate în cele 14 sesiuni ştiinţifice au cuprins subiecte actuale şi controversate în sănătatea reproducerii precum: screening-ul prenatal de prim trimestru, oncologia ginecologică, contracepţia, endocrinologia ginecologică, genetica, sarcina gemelară, ultrasonografia în sarcină, uroginecologia, endometrioza, menopauza, ageing-ul, operaţia cezariană, dar şi expunerea rezultatelor cercetărilor de vârf din instituţii ultraspecializate din SUA, Germania, Italia, Ungaria, Serbia, Suedia şi Rusia. Prin varietatea şi diversitatea programului ştiinţific şi prin atragerea unor lectori de certă valoare şi recunoaştere internaţională, s-a realizat o coeziune între practica medicală şi cercetătorii de vârf din sănătatea reproducerii. În acelaşi timp, organizatorii au prevăzut sesiuni dedicate instruirii tinerilor cercetători, oferindu-le ulterior oportunitatea prezentării rezultatelor obţinute, dar şi sesiuni dedicate societăţilor ştiinţifice coparticipante. Un moment deosebit a fost reprezentat de întâlnirea rectorilor şi a decanilor din toate universităţile invitate. Cu această ocazie, d-na Rector Prof. Univ. Dr. Coralia Adina Cotoraci a prezentat Universitatea arădeană şi s-au stabilit noi legături şi posibilităţi de proiecte care să fructifice parteneriatele dintre universităţi.

Acestor nume de referinţă din elita ştiinţifică medicală internaţională li s-au adăugat autorităţile academice, administrative ale regiunii autonome Vojvodina şi oficialităţile oraşului organizator – Novi Sad. Întâlnirile organizate de aceste instituţii au reprezentat ocazii de stabilire a unor contacte şi relaţii de dezvoltate euroregională pe viitor.

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a fost reprezentată de Prof. Univ. Dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, Conf. Univ. Dr. Gheorghe Furău, Şef Lucrări Dr. Cristian George Furău, Asist. Univ. Dr. Alciona Sasu, Asist. Univ. Dr. Cristina Onel şi Asist. Univ. Dr. Ana-Liana Tataru. Reprezentanţii UVVG au prezidat cu tact şi profesionalism sesiunile ştiinţifice, iar prin lucrările prezentate au surescitat interesul audienţei şi au primit aprecierea organizatorilor. Rezultatele tinerilor cercetători arădeni au fost premiate în cadrul sesiunii de postere dedicate pentru tineri medici şi cercetători, lucrările colectivului de obstetrică şi ginecologie a UVVG obţinând premiul I (prin Dr. Cristina Onel) şi menţiune (prin Dr. Ana Liana Tataru). La această sesiune, atât medicii, cât şi rezidenţii şi doctoranzii au avut posibilitatea să-şi prezinte cercetarea ştiinţifică efectuată, sub formă de poster. Temele abordate la această sesiune au fost multiple şi diferite şi toate s-au bazat fie pe practica clinică, fie pe studii clinice de cercetare. Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” a expus 2 postere, reprezentative pentru cercetarea depusă în cadrul disciplinelor de Obstetrică – Ginecologie şi Fiziopatologie. Premiul pentru cel mai bun poster a fost câştigat de Asist. Univ. Dr. Cristina Onel împreună cu echipa de pe secţia de Obstetrică-Ginecologie din Arad.

Simpozionul organizat în Novi Sad s-a bucurat de un succes similar celui organizat în perioada 7-11 Noiembrie 2012, de către Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” intitulat “A VI-a ediţie a Congresului Internaţional Diczfalusy pentru Sănătatea Reproducerii”. Cu ocazia multiplelor activităţi ştiinţifice organizate în colaborare cu Fundaţia Diczfalusy, Universitatea arădeană a acordat titlul de Doctor Honoris Causa mai multor personalităţi din cadrul Fundaţiei: Prof. Dr. Diczfalusy, Prof. Dr. Giseppe Benagiano, Prof. Dr. Gyorgy Bartfai, Prof. dr. Tihomir Vejnovic.

În cadrul simpozionului, s-a celebrat și aniversarea a 95 ani de viaţă a Prof. Dr. Egon Diczfalusy. În contextul acestei ceremonii, prof. dr. Thomas Rabe (Heidelberg, Germania) a publicat un număr jubiliar a unei cunoscute reviste de specialitate de circulaţie internaţională, în care, în afara gândurilor frumoase adresate felicitării profesorului Diczfalusy, colectivul clinicii arădene de obstetrică-ginecologie a mai publicat şi un apreciat articol de specialitate.

Cu acordul şi sub supravegherea consiliului de administraţie al Fundaţiei Diczfalusy (Prof. Dr. Giuseppe Benagiano – preşedinte de onoare, Prof. Dr. Gyorgy Bartfai- preşedinte, Prof. Dr. Henry Gabelnick – vicepreşedinte, Prof. Dr. Tihomir Vejnovic – vicepreşedinte) şi a membrilor fundaţiei (dintre care face parte Dr. Furău Cristian – secretar general) s-au pus bazele Diviziei de tineret a fundaţiei – Young Dicszfalusy Division. Din această nouă echipă fac parte: Aleksandra Vejnovic (Novi Sad, Serbia), Ana-Liana Tataru (Arad), Anita Krsman (Novi Sad, Serbia), Branislava Baturan (Novi Sad), Cristian George Furău (Arad), Cristina Onel (Arad), Mădălin Margan (Timişoara), Ionuţ Suciu (Bucureşti, România), Milkica Jovic (Belgrad, Serbia), Rareş Gherai (Oradea), Sasa Karaklajic (Belgrad, Serbia), Andras Molnar (Szeged, Ungaria) şi Richard Nagy (Budapesta, Ungaria). Din această divizie de tineret, Furău Cristian a fost ales preşedintele din partea română pe o perioadă de 3 ani de zile, asigurând şi preşedenţia internaţională a Fundaţiei în următorul an. În cadrul acestei structuri, reprezentanţii UVVG au început noi colaborări cu centre universitare internaţionale de prestigiu şi au discutat posibilitatea de a efectua schimburi de experienţă între centre, urmând ca aceste legături să fie continuate şi materializate prin intermediul Departamentului de pregătire în Rezidenţiat şi Studii Postuniversitare, din cadrul Facultăţii de Medicină a UVVG Arad.

uvvg_novisad3.jpg