ardelean_aurel_.jpg Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a declarat, în cadrul conferinţei de presă de ieri, că Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii a primit aprobarea Ministerului să organizeze examenul pentru cea de-a doua specializare a medicilor.

„Medicii specialişti şi primari încadraţi în clinici universitare, confirmaţi în specialităţi de bază, care desfăşoară activitate în clinici cu profil de specialităţi înrudite, de minimum 5 ani, pot susţine examenul de confirmare ca specialist în cea de-a doua specialitate. Examenul se susţine cu acordul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. Stagiile efectuate în cadrul primei specialităţi şi perioadele de activitate în clinici de specialitate, din ţară şi străinătate, pot fi deduse din stagiul necesar pregătirii pentru examenul de specialist”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean a precizat că medicii primari şi specialişti încadraţi în unităţi sanitare publice sau private pot efectua pregătire în cea de-a doua specialitate înrudită, fără susţinerea concursului de rezidenţiat, la propunerea unităţilor sanitare respective şi cu avizul Colegiului Medicilor din România. „Stagiul de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările ulterioare”.

În perioada 1-7 septembrie 2010, instituţiile superioare de învăţământ medical vor afişa locurile pe specialităţi aprobate pentru efectuarea pregătirii în cea de-a doua specialitate în regim cu taxa, cu menţionarea coordonatorilor programelor de pregătire. Dosarele de înscriere la stagiul de pregătire se vor depune la Ministerul Sănătăţii, sediul din str. George Vraca, nr. 9, în perioada 15-24 septembrie 2010.

La data de 1 octombrie 2010 vor fi publicate listele cu candidaţii admişi la stagiul de pregătire în cea de-a doua specialitate, iar programul de pregătire va începe la data de 4 octombrie şi va dura cel puţin 12 luni. Metodologia, numărul de locuri pe specialităţi, precum şi lista celor admişi la a doua specialitate, centrele universitare de pregătire şi actele necesare pentru înscriere vor fi afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro.

Etapa de toamnă a înscrierilor pentru anul universitar 2010-2011

UVVG continuă înscrierile în etapa de toamnă la Arad şi filiale pentru anul universitar 2010-2011 la toate cele 9 facultăţi atât pentru ciclul licenţă, cât şi pentru cele 54 de specializări masterale.
Se fac, de asemenea, înscrieri pentru admiterea la şcolile doctorale, 12 specializări în medicină şi biologie.
UVVG oferă avantaje importante viitorilor studenţi: admiterea în sesiunea de toamnă, din data de 26 septembrie 2010, se face pe bază de dosare; nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de înmatriculare; taxa în anul universitar 2010-2011 se poate plăti în 4 rate sau rate eşalonate lunar; servicii gratuite la cabinetul medical şi clinica stomatologică proprie; acces gratuit la internet, Muzeele Universităţii, Grădina botanică Universitară, terenurile de sport ale complexului UNIVEST şi stadionul CSU „Vasile Goldiş”; posibilitatea participării la cursuri pentru eliberarea Permisului European de Conducere a Computerului (ECDL).

Întâlnire între reprezentanţii cu delegaţia Universităţii „Szent Istvan” din Godolo (Ungaria)

În data de 30 august 2010, la sediul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a avut loc întâlnirea reprezentanţilor UVVG – Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH ARAD cu delegaţia Universităţii „Szent Istvan” din Godolo (Ungaria), în scopul fundamentării proiectului comun de armonizare, dezvoltare şi promovare a serviciilor din industria ospitalităţii transfrontaliere.

Participare la cea de-a XI-a ediţie a Târgului Internaţional de Inovare, Cooperare şi Antreprenoriat – INCOOPO

Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA – GOLDTECH Arad, reprezentat prin Directorul adj., Ing. Adrian Cotoraci, a răspuns invitaţiei de participare la Misiunea Economică, organizată de Camera de Comerţ şi Agricultură Timişoara la Zrenjanin, Serbia, oferind participanţilor oferta de consultanţă, precum şi oportunităţile academice ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Şcoala de vară „Informatica la Castel” – 6-11 septembrie 2010, la Castelul Macea

În perioada 7 – 11 septembrie 2010, Facultatea de Informatică a UVVG, organizează a doua ediţie a Şcolii de vară „Informatica la Castel”. În cadrul acestei manifestări se vor dezbate numeroase teme de actualitate

Manifestare ştiinţifică a Centrului German „Frierich Schiller”

Centrul German „Frierich Schiller” din cadrul Facultăţiii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative va organiza în data de 8 septembrie 2010, la Centrul German, cu sediul în Str. Unirii nr.3, începând cu orele 11,00, o manifestare ştiinţifică cu tema „Adam Muller Guttenburn – viaţa şi opera scriitorului”. Invitat de onoare – Prof. univ. dr. Otto Greffner din Landshut (Germania).