UVVG a organizat Colocviul internațional “Europa: centru și margine – cooperare culturală transfrontalieră” – ediția a III-a

uvvg_coloviu.jpgUniversitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, Primăria Arad și revista “Studii de știință și cultură” a UVVG, au organizat, în perioada 13-14 noiembrie, în Alua “Ștefan Cicio Pop”, cea de-a III-a ediție a Colocviului internațional “Europa: centru și margine – cooperare culturală transfrontalieră”.

La importantul eveniment științific internațional au participat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest “Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest “Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Gilles Bardy – Universite d’Aix Marseille AMU, France; director executiv al revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură, prof. univ. dr. Sophie Saffi – Université d’Aix Marseille AMU, France; prof. univ. dr. Louis Begioni – Université d’Aix Marseille AMU, France – coeditori ai revistei Studii de Știință și Cultură, conf. univ. dr. Ștefan Gencărău – Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei Seviciu al Aradului, pr. dr. Vasile Pop, prof. Vasile Man, directorul executiv și fondator al Revistei “Studii de știință și cultură” din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș”, studenți, masteranzi, doctoranzi. La eveniment s-au înscris cu lucrări științifice peste 30 de cercetători științifici și cadre universitare de la renumite Universități din Franța, Italia, Spania, Serbia, Ungaria, Slovacia și România.

În deschiderea conferinței internaționale, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotarici, rectorul Universității de Vest “Vasile Goldiș”, a subliniat: “Suntem foarte onoraţi de prezența tuturor participanților și doresc mult succes în continuare lucrărilor și cât mai multe ediții Coloviului internațional “Europa: centru și margine – cooperare culturală transfrontalieră. Ne onorează faptul că toţi aceşti autori, fiind şi colaboratori ai revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură, au contribuit, prin calitatea lucrărilor publicate, la creşterea prestigiului internaţional al revistei noastre. Acest fapt, este consemnat pe larg în volumul monografic publicat cu acest prilej – Studii de Ştiinţă şi Cultură o revistă europeană de filologie. Indexată în mai multe Baze de Date Internaţionale, evaluată şi clasificată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România în categoria B, domeniul filologie, revista Studii de Ştiinţă şi Cultură, editată de Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, în cei 10 ani de apariţie neîntreruptă, şi-a înscris numele printre revistele de valoare din domeniul ştiinţelor umaniste”.

În alocuţiunea prezentată, IPS Arhiepiscop Timotei al Aradului, a mulțumit pentru invitaţia adresată: “Este o preocupare comună pentru Universitatea de Vest Vasile Goldiş şi Biserica Ortodoxă locală de a identifica în contextul actual cât mai multe strategii de comunicare, între credinţă şi cultură, aceasta însăşi derivând din cult. Când s-a reînfiinţat în cetate Facultatea de Teologie Ortodoxă, înşine am creat un profil de filologie şi ştiinţe umaniste, care să garanteze unitatea dintre ştiinţă şi teologie, potrivit lăsământului patronului duhovnicesc care a şi dat numele Universităţii”, a menţionat IPS Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest “Vasile Goldiș”, a subliniat: “Prin tematica pe care o abordează, Colocviul internațional “Europa: centru și margine – cooperare culturală transfrontalieră, tinde să se încadreze în politicile Uniunii Europene de cunoaștere a vieții academice, a contribuției pe care o Universitate trebuie să o aibă în relaţiile transfrontaliere, în dezvoltarea cercetări științifice și culturale și în abordarea unor tematici de perspectivă a vieții academice în Europa. Organizat împreună cu Primăria municipiului Arad, acest colocviu intenţional se dorește a fi un sprijin acordat, prin mediul academic, pentru ca Aradul să devină în 2021 o capitală culturală europeană. Cu prilejul sărbătoririi revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură, la zece ani de apariţie neîntreruptă, doresc să transmit, în numele conducerii Universității, un gând de preţuire, tuturor celor care au contribuit la creşterea prestigiului revistei, prin calitatea lucrărilor ştiinţifice publicate de autori de la universităţi româneşti şi străine, de pe trei continente: Europa, America de Nord şi de Sud, şi Asia. Cu prilejul aniversării a 10 ani a revistei europene de filologie ‘Studii de ştiinţă și cultură’ am lansat și un volum monografic cu tot ce a realizat revista în cei 10 ani și prestigiul internațional de care se bucură în prezent”.

În luna decembrie, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” va edita un supliment al revistei “Studii de știință și cultură” în care vor fi cuprinse cele 30 de comunicări ale participanților la Colocviul internațional “Europa: centru și margine – cooperare culturală transfrontalieră”.