Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a găzduit joi Conferinţa internaţională „Cellular Theraphy and Biomaterials for Regenarative Medicine” (Terapie Celulară şi Biomateriale pentru Medicina Regenerativă), conferinţă organizată împreună cu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice.

Lucrările prezentate au abordat subiecte referitoare la utilizarea celulelor stem în terapia celulară şi ingineria tisulară cu aplicaţii în maladii precum scleroza laterală amiotrofica, în Alzheimer sau în distrofia miotonică, cu acest prilej fiind prezentată de asemenea modularea fenomenului de apoptoză ca o soluţie de tratament a multor maladii, în particular în tratamentul cancerului.

„În raport cu situaţia pe plan naţional şi internaţional, proiectul îşi propune în final elaborarea unor biotehnologii farmaco-medicale de terapie celulară”, a spus, între altele, prof. univ. dr Aurel Ardelean, preşedintele UVVG Arad, în cuvântul de deschidere al lucrărilor conferinţei.

În cadrul acestor lucrări au fost aduse noutăţi în domeniul biomaterialelor şi suporturilor compatibile pentru ingineria tisulară şi regenerarea cartilajului în bolile osteoartritice.
O atenţie deosebită a fost acordată prezentării unor tehnici noi, rapide şi de mare acurateţe folosite în prezent în domeniul medicinii regenerative, metode care au fost prezentate în cadrul conferinţei de către reprezentanţi ai unor firme precum Medist Life Science şi Nitech.
Conferinţa s-a adresat cercetătorilor ştiinţifici, medicilor, biologilor, biochimiştilor şi specialiştilor în biotehnologii farmaco-medicale, tuturor celor interesaţi de domeniul cercetării biotehnologice pentru terapie celulară şi medicină regenerativă, implicit tinerilor doctoranzi şi postdoctoranzi, viitori specialişti în soluţionarea problemelor de medicină regenerativă pe bază de celule stem şi modulare a apoptozei celulare. AGERPRES