confe1.jpgÎn perioada 18 – 20 noiembrie, Societatea Română de Informatică Medicală, în colaborare cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Asociaţia Română pentru Evidenţa Electronică a Datelor Medicale a organizat la Arad, cea de a 31-a Conferinţă Naţională de Informatică Medicală, RO-MEDINF 2010, cu tema generală „Informatica medicală bazată pe soluţii”.

La eveniment au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, specialişti din domeniul medicinei, informaticii, biologiei şi ingineriei atât din mediul universitar, cât şi economic, din centrele universitare Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş şi Timişoara precum: Prof.dr. Bernard Richards de la Universitatea din Manchester, Prof.dr. Rolf Engelbrecht de la ProRec Germania, Prof.dr. George Mihalaş, preşedintele SRIM, Prof.dr. Virgil Enătescu, Prof.dr Dan Farcaş, Prof.dr. Tiberiu Spircu şi mulţi alţii.


În cadrul acestei manifestări s-au dezbătut numeroase teme de actualitate ca: Sisteme bazate pe cunoştinţe, Strategii în e-Sănătate, Sisteme informatice pentru domeniul sănătăţii, Telemedicină, Informatică clinică, Imagistică medicală, Statistică medicală avansată şi multe altele. Pentru cele mai bune lucrări s-au acordat premii.
Conferinţa s-a încheiat prin redactarea „Declaraţiei de la Arad”, document care are menirea de a atrage atenţia autorităţilor competente asupra unor aspecte care ar putea contribui substanţial la creşterea performanţelor calitative şi manageriale ale sistemului sanitar, cu impact rapid şi puternic în eficientizarea sistemului şi cu un potenţial uriaş de a adresa provocările majore ale ocrotirii sănătăţii în perioada actuală.
Antoanela Naaji, decan al Facultăţii de Informatică din cadrul UVVG, a declarat:

„Consider că această ediţie a conferinţei MEDINF a reprezentat un real succes, în primul rând pentru că alături de specialişti din domeniu, am reuşit să atragem şi foarte mulţi studenţi, dar mai ales pentru că, măsurile pe care le propunem, desprinse din concluziile rezultate în urma conferinţei, pot fi considerate ca bază de pornire pentru creşterea performanţelor în sistemul sanitar.”