UVVG a organizat în premieră naţională un campus de creaţie multidisciplinară

uvvg_campuscreatie.jpgUniversitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a organizat pe 16 şi 17 martie, în Amfiteatrul “Emil Racoviţă”, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică, în premieră naţională, primul Campus de creaţie multidisciplinară intitulat “Bursa de idei şi propuneri pentru activităţi economice şi bioeconomice necesare în dezvoltarea durabilă a ariilor naturale protejate”.

Totodată au avut loc şi cursurile specifice din cadrul proiectului POS-DRU-ID 63258, care a fost lansat, în luna martie 2010, la Casa Academiei Române din Bucureşti. Şcoala postdoctorală va fi absolvită de trei serii a câte 35 de cursanţi postuniversitari (în total 105 absolvenţi), în perioada celor trei ani ai derulării proiectului şi este primul de acest fel din România fiind finanţat din fonduri europene.

Lucrările au fost prezidate de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, care a susţinut prelegerea – “Specificul metodologic al cercetării ştiinţifice postdoctorale”; prof. univ. dr. Ioan Vintilă – “Exemple de bună practică în implementarea cercetărilor ştiinţifice postdoctorale în activitatea antreprenorială”; prof. univ. dr. Aurel Pisoschi – “Proprietatea intelectuală. Elemente de scientometrie”. În partea a doua a lucrărilor cei 5 postdoctoranzii din seria a II-a şi-au prezentat rapoartele de stagii transnaţionale pe care le-au efectuat în cursul perioadei de pregătire în laboratoare din străinătate.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul UVVG, a subliniat că profesorii şcolii postdoctorale şi postdoctoranzii au avut un dialog pe teme specifice legate direct de aspectele şi tematica impuse de proiect. “Şcoala postdoctorală funcţionează pe baza unei curricule proprii, iar cu această ocazie au fost prezentate şi trei cărţi de cercetare ştiinţifică, finanţate prin proiect:
‘Elemente de metodologie a cercetării ştiinţifice în şcoala postdoctorală’ este prima lucrare de acest gen din România, care prezintă aspecte legate de cercetarea ştiinţifică în şcoala postdoctorală, carte scrisă de mine împreună cu dr. Aurel Pisoschi. A doua carte este cea a d-nei decan, prof. univ. dr. Dorina Cachiţă şi a d-nei Camelia Sand: “Biodiversitatea şi băncile de gene”, care aduce în atenţia postdoctorilor metodele de conservare a resurselor vegetale şi animale în băncile de gene. În România, la oră actuală trebuie să spun, cu regret, că prin desfiinţarea băncii de gene de la Suceava – ultima care a mai dăinuit – a trebuit să avem o iniţiativă pentru înfiinţarea unei bănci de gene, în colaborare cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate, Institutul Naţional de Piscicultură, Acvacultură şi Irigaţii din Szarvas (Ungaria), la Castelul Universitar Macea. O altă carte pe care se bazează proiectul nostru este a d-lui. profesor Ioan Vintilă cu titlul: ‘Metode de reproducere neconvenţională în conservarea biodiversităţii populaţiilor de animale’, din care putem valorifica o faţetă necunoscută până în prezent a metodelor de reproducere, experienţă care va fi valorificată de postdoctorii noştri în cadrul lucrărilor pe care le vor efectua în cadrul Şcolii Postdoctorale. Din tot ce realizăm în domeniul şcolii postdoctorale urmărim să pregătim această nouă generaţie de postdoctori, care vor deveni cercetători de înaltă calificare pentru UE, prin diversitatea materialelor de instruire pe care le prezentăm în cadrul şcolii postdoctorale”
, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.