uvvg (1).jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost prezentă în perioada 25-28 ianuarie la training-ul pentru formarea evaluatorilor externi organizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), la Braşov, prin reprezentanţii săi – conf. univ. dr. Regis Roman şi lector univ. dr. Sorin Fildan.

Conf. univ. dr. Regis Roman a declarat că activităţile de formare a evaluatorilor pentru învăţământul la distanţă au fost cuprinse în proiectul „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, manager de proiect fiind prof. univ. dr. Ioan Curtu, preşedintele ARACIS, şi au urmărit structurarea metodologiei ID şi a raportului de autoevaluare.

„S-au pus în dezbatere standardele generale şi specifice specializărilor universitare pentru învăţământul la distanţă din toate perspectivele necesare optimizării învăţământului superior: bază materială, resurse financiare, contracte de şcolarizare şi de studiu, structurarea programelor de studiu, planuri de învăţământ, materiale de instruire, evaluarea cunoştinţelor, calificarea personalului, elemente specifice activităţilor administrative şi educaţionale ID implementate pe platforme de e-Learning”, a declarat Conf. univ. dr. Regis Roman, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste Politice şi Administrative a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.