uvvg_inscrieri.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a deschis Oficiul Permanent de Informare și Înscriere pentru admiterea în anul universitar 2014-2015 (B-dul Revoluţiei nr. 94-96), unde viitorii studenți pot să se înscrie la una, sau mai multe specializări din cadrul celor 6 facultăţi ale Universităţii. Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere.

Oferta academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este generoasă, ea cuprinzând 34 de specializări licenţă şi 24 studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniul medicină şi biologiei şi o Şcoală postdoctorală, care a fost înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România.

Universitate europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are calificativul maxim pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, acordat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” acordă, în număr nelimitat, burse studenţilor merituoşi, şcolarizare gratuită prin Bursele „Vasile Goldiş”.

Facilităţi la plata taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015

* Absolvenţii de liceu, promoţia 2014, care au obţinut la Bacalaureat media cuprinsă între 9,00 şi 10,00 şi care optează pentru specializările de la forma de învăţământ zi.

* Studenţii înscrişi în anul I de studiu, şefi de promoţie 2014 şi olimpicii care au obţinut locurile I, II sau III la olimpiade naţionale sau internaţionale.

* Studenţii care provin din casele de copii sau orfani de ambii părinţi, care nu realizează alte venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 ani.

* Studenţii care urmează a doua facultate în cadrul UVVG, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă, sau absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG.

* Studenţii care achită taxa integrală de şcolarizare la înscrierea în anul I, nivel licenţă; Toţi studenţii pot beneficia, la cerere, de eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare în rate lunare. Taxele de şcolarizare pot fi achitate în 4 rate. Condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă.

Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic.

ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă se organizează pe bază de concurs de dosare şi media de la BAC, în două sesiuni, iulie şi septembrie 2014, conform următorului calendar: 1 iulie – 28 – înscrierea candidaţilor; 30 iulie – afișarea rezultatelor finale. Sesiunea de toamnă: 1 septembrie – 21 septembrie – înscrierea candidaţilor; 23 septembrie – afișarea rezultatelor finale;

DOMENIUL SANATATE

Admiterea la toate specializările din cadrul domeniului Sănătate: Medicină, Medicină (în limba franceză), Medicină (în limba engleză), Medicină dentară, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară, Nutriţie şi dietetică se face prin susţinerea unui test de admitere – test grilă, după o bibliografie aprobată de Consiliul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, afișată la sediul Facultății.

Domeniul Sănătate: 1 iulie – 26 iulie: înscrierea candidaţilor; 28 iulie – susţinerea testului grilă; 1 august – afișarea rezultatelor finale.

Oficiul Permanent pentru Informare şi Înscriere de la Rectorat (B-dul Revoluţiei nr.94-96), beneficiază de un bogat material informativ şi funcţionează de luni până vineri între orele 9,00-18,00; sâmbătă şi duminică între orele 9,00-13,00; Informații la telefon 0257/280373, sau email: admitere@uvvg.ro; site:www.uvvg.ro.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şcolarizează și absolvenţi de liceu cu, sau fără diplomă de bacalaureat prin colegii universitare.