UVVG Arad a început înscrierile de absolvenţi de liceu fără diplomă de bacalaureat

uvvg_porti.jpgUniversitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a început înscrierile de absolvenţi de liceu fără diplomă de bacalaureat, spre a fi şcolarizaţi prin colegiile universitare din cadrul universităţii, a anunţat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele instituţiei de învăţământ superior.

“Şcolarizarea acestora se va face în baza OUG Nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MO din 486/30.06.2014 şi a metodologiei cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar non-universitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul UVVG, în anul 2014-2015”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean.

Potrivit sursei citate, profilul colegiilor va fi dat de programele acreditate, din facultăţile organizatoare. Curricula colegiilor va asigura calificări în concordanţă cu Registrul Naţional al Calificărilor din România şi va conţine cel puţin 50% din disciplinele anului I de studii universitare de licenţă. Admiterea se va face după criteriile generale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi în baza unei metodologii proprii.

Absolvenţii de liceu pot opta pentru programe de formare profesională forma de învăţământ cu frecvenţă, prin cele 14 colegiile universitare, organizate în cele şase facultăţi ale UVVG Arad. Învăţământul terţiar non-universitar are o durată de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite pentru educaţie şi formare profesională.

“În cadrul colegiilor se vor organiza programe de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat, pentru absolvenţii care nu au promovat acest examen. Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi pentru nivel licenţă”, a mai adăugat preşedintele UVVG. AGERPRES