uvvg_postdoctoral.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” (UVVG) Arad este parteneră în proiectul intitulat ‘Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)’, alături de Universitatea ‘Babeş-Bolyai’ din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universita degli Studi di Genova din Italia, Academia Română – Filiala Iaşi şi Institutul de Filologie Română ‘A. Philippide’ din Iaşi.

Coordonatorul proiectului este Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

„Proiectul a fost lansat pentru regiunea de vest a României, la finele săptămânii trecute, la Universitatea de Vest din Timişoara, lansarea naţională având loc la începutul lunii iulie, la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi”, a declarat, luni, pentru AGERPRES, prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu probleme de cercetare în cadrul UVVG Arad, asistent manager de proiect pentru UVVG .

Potrivit prorectorului Delia Podea, prima selecţie în vederea acordării burselor postdoctorale va avea loc miercuri, 28 iulie, la sediul UVVG Arad, până acum fiind înscrişi un număr de opt candidaţi. Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor.

„Vor fi finanţate 2.100 de luni de burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta maximă de 40 de ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”, a adăugat prof. univ. dr. Delia Podea, prorector în cadrul UVVG Arad. AGERPRES