Asociaţia de Endocrinologie Clinică din România, Academia de Ştiinţe Medicale, Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucureşti, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, prin Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, Inserm Universite Paris Sud, Direcţia de Sănătate Publică Arad şi Colegiul Medicilor Arad, organizează, la Teatrul de Clasic „Ioan Slavici”, în perioada 7-10 septembrie, cel de-al VI-lea Congres al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România – primul atelier Franco Român de „Endocrinologie Clinică şi Moleculară”, cu participare internaţională.

Din comitetul ştiinţific al acestei manifestări fac parte distinse personalităţi de renume internaţional în endocrinologie: Prof. Dr. Constantin Dumitrache – U.M.F. Carol Davilla Bucureşti, Institutul de Endocrinologie C.I. Parhon, preşedintele Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România; Prof. Dr. Eduard Circo – Universitatea Ovidius din Constanta, Prof. Dr. Marian Bistriceanu – UMF Craiova – Vicepreşedinţi ai Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România, Prof. Dr. Ileana Duncea – UMF Cluj, Prof. Dr. Ioana Zosin – UMF Timişoara, Conf. Dr. Luminiţa Stamoran – UVVG Arad, Conf. Dr. Mihaela Timar – UMF Oradea.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a declarat în cadrul conferinţei de presă de ieri că Spitalul Universitar Bicetre din Franţa este înfrăţit cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad din anul 1991, numeroase cadre didactice ale UVVG şi medici din spitalele arădene beneficiind de stagii de perfecţionare în Franţa.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG a subliniat că temele congresului sunt de un mare interes ştiinţific, fiind încadrate în tematica generală a Conferinţei – Endocrinologie Clinică şi Moleculară: genetică şi reproducere, hormoni şi metabolism, genetică şi patologie endocrină. „Este o ocazie importantă pentru a se prezenta progresele majore ale endocrinologiei moderne din ultimii ani precum şi rezultatele colaborării franco-române în domenii variate ale geneticii, fiziologiei şi fiziopatologei endocrinologice. Organizarea acestei manifestări comune permite extinderea proiectelor de colaborare între cercetătorii şi medicii din spitalele universitare din cele două ţări, pentru dezvoltarea unui pol de cercetare de excelenţă în domeniul de vârf al endocrinologiei, endocrinologia clinică şi moleculară”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” i-a mulţumit încă o dată d-lui preşedinte prof. dr. Constantin Dumitrache şi întregului comitet ştiinţific al congresului de endocrinologie pentru Medalia şi Diploma cu titlul „Membru de Onoare al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România”, care i-a fost acordată cu ocazia deschiderii celui de-al VI-lea Congres al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România.

În semn de înaltă apreciere faţă de activitatea depusă în domeniul endocrinologiei, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG, i-a acordat, în numele Senatului Universitar, d-lui prof. dr. Constantin Dumitrache „Diploma de Excelenţă” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.