Alături de manifestările ştiinţifice şi culturale organizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în anul 2012: PREPARANDIA, 200 (1812 – 2012) şi 150 de ani de la naşterea marelui patriot român, Vasile Goldiş, în această toamnă, aducem un profund omagiu eroului naţional, Avram Iancu.

La 10 septembrie 2012, se împlinesc 140 de ani de când Avram Iancu (1824 – 1872) îşi doarme somnul de veci la pragul bisericuţei din Ţebea, la umbra gorunului lui Horia, de unde geniul său veghează deasupra naţiunii române.

Conducător al Revoluţiei de la 1848 – 1849 din Transilvania, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, Avram Iancu a organizat o armată revoluţionară de 25.000 de oameni, formată din ţăranii români din Munţii Apuseni – Ţara Moţilor.

Conducător politic şi militar de mare autoritate, inegalabilă personalitate istorică, Avram Iancu, eroul munţilor, întruchipa aspiraţiile naţiunii române în timpul Revoluţiei de la 1848.

Iancu şi Moţii au trăit şi au murit pentru dreptate şi libertate, ideal, care rămâne la temelia vieţii noastre naţionale.

Pentru faptele sale eroice, Avram Iancu a fost şi a rămas Craiul Munţilor.

Reprezentantul cel mai de seamă al Revoluţiei române transilvănene, Avram Iancu este un veritabil erou al poporului, ale cărui virtuţi le-a făcut să strălucească peste veacuri ca o pildă vie urmaşilor iubitori de patrie şi ca un izvor luminos de mândrie naţională.

Acum, la ceas comemorativ, Comunitatea academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, profesori şi studenţi, aducem omagiul nostru de vie recunoştinţă şi preţuire.

Glorie marelui luptător, Avram Iancu, personajul legendar ce simbolizează aspiraţiile unei societăţi în afirmare.