uvvg_sediu1.jpgUniversitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a deschis Oficiul Permanent de Informare și Înscriere pentru admiterea în anul universitar 2015-2016 (www.uvvg.ro), unde viitorii studenți pot obține informații și se pot înscrie la una, sau mai multe specializări din cadrul celor 6 facultăţi. Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere.

Oferta academică este generoasă, ea cuprinzând 40 de specializări licenţă (peste 2000 de locuri) şi 24 studii aprofundate la nivel de masterat (peste 1000 de locuri), 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniul medicină şi biologie şi o Şcoală postdoctorală, care a fost înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România.

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad oferă numeroase facilităţi şi Burse “Vasile Goldiş” – şcolarizare gratuită, în număr nelimitat, studenţilor care se înscriu în anul I universitar 2015-2016 la una, sau mai multe specializări din cadrul celor 6 facultăţi ale UVVG.

Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniul: medicină, farmacie, stomatologie, tehnică dentară, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, psihologie, ştiinţele educaţiei, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, juridic, marketing, contabilitate și informatică, economia comerțului și turismului, administrarea afacerilor, ştiinţele umaniste, politice şi administrative, relații internaționale și studii europene, biologie, inginerie, silvicultură.

Facilităţi la plata taxei de şcolarizare pentru anul I de studii – an universitar 2015/2016

– Absolvenţii de liceu, promoţia 2015, care obţin la bacalaureat media cuprinsă între 8,50 şi 10 şi care optează pentru programele de studii din oferta universității cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Medicina dentară și Farmacie, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu (bursa Vasile Goldiş). Bursele acordate sunt nelimitate. Studenţii îşi păstrează bursa de şcolarizare gratuită şi în semestrele următoare în condiţiile promovării tuturor examenelor şi a obţinerii, în fiecare sesiune de examene, a mediei de minimum 9,50.

– Studenţii care provin din casele de copii, orfani de ambii părinţi.

– Studenţii care provin din aceeaşi familie, beneficiază fiecare de o reducere de 10 % a taxei de şcolarizare.

– Studenţii înscrişi în anul I de studiu, la programele de studii din oferta universității, cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Medicină dentară și Farmacie, şefii de promoţie 2015 și olimpicii care au obținut locurile I, II, sau III la olimpiade naționale sau internaționale, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu 2015-2016. Studenţii îşi păstrează bursa, respectiv şcolarizarea gratuită şi în semestrele următoare în condiţiile promovării tuturor examenelor şi a obţinerii în fiecare sesiune de examene a mediei de minimum 9,50.

– Studenţii care urmează a doua specializare la nivel licență în cadrul universităţii, cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Medicina dentara si Farmacie, indiferent de forma de învățământ, beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de şcolarizare pentru cea de a doua specializare, pe toată perioada şcolarizării.

– Studenţii care urmează a doua specializare la nivel licență, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă sau absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG, sau absolvenți ai Colegiului particular ”Vasile Goldiș” Arad, beneficiază de o reducere de 20% a taxei de şcolarizare.

– Studenţii care urmează o specializare la nivel masterat sau curs postuniversitar, absolvenți ai UVVG, beneficiază de o reducere de 25 % a taxei de şcolarizare pe toată perioada şcolarizării.

– Studenții care fac parte din categoria personalului clerical beneficiază de o reducere de 50% la plata taxei de școlarizare precum și a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.

UVVG pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză.

Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original, sau adeverinţă în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic.

UVVG sprijină accesul la studii, prin relațiile de colaborare cu Banca Feroviară, care garantează cu un fond pentru 4000 de studenți, care doresc să ia un împrumut.