uvvg_crongres_mondial.jpgUniversitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca a găzduit, în perioada 6-10 mai 2015, cel de-al doilea Congres Mondial asupra proteinei-canal al apei (aquaporine şi proteine înrudite), organizat de Fundaţia „Gheorghe Benga” în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Academia de Ştiinţe Medicale din România, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Academia „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara.

Congresul mondial, care a aniversat 30 de ani de la descoperirea primei proteine-canal pentru apă (aquaporin 1), s-a desfășurat sub auspiciile Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știinţă din România, Academiei de Ştiinţe Medicale din România, Federaţia Internaţională de Chimie Clinică şi Medicină de Laborator (IFCC), Asociaţia Mondială a Societăţilor de Patologie şi Medicină de Laborator (WASPaLM), EFLM, Consiliul Județean Cluj, Primăria Cluj Napoca.

Printre alți parteneri ai importantului congres s-au numărat Facultatea de Medicină din cadrul Universității din Oradea, Federaţia Balcanică de Laborator Clinic, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, CRIFST – filiala Cluj Napoca.

Sesiunea ştiinţifică a fost prezidată de către academicianul Gheorghe Benga, membru titular al Academiei Române, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, profesor asociat al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Din comitetul științific a făcut parte prof. univ. dr. Aurel Ardelean, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, președintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, alături de care s-au aflat numeroși oameni de știință și cercetători din România și străinătate: SUA, Japonia, Australia, Germania, Suedia, Danemarca.

Tematica sesiunii ştiinţifice, prima sesiune fiind moderată de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG, a cuprins studii şi cercetări de actualitate asupra proteinei-canal al apei – aquaporin1 şi proteinelor înrudite.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „Am participat la Congresul Mondial privind sărbătorirea a 30 de ani de la descoperirea proteinelor canal pentru apă, un domeniu al biologiei moleculare aflat în plină dezvoltare, descoperire care în urmă cu 30 de ani a fost apreciată cu Premiul Nobel. În acest domeniu a lucrat și academicianul Gheorghe Benga și echipa dânsului de la Cluj. La acea vreme, premiul a fost contestat de către cei de la Cluj, care au publicat lucrări referitoare la această temă anterior celui căruia i s-a decernat Premiul Nobel. La Cluj, echipa condusă de academicianul Benga a întemeiat un nou domeniu la biologiei moleculare și anume aquaporinologia, care în ultimii ani a cuprins aplicații practice deosebit de importante în medicină, prin descoperirea canalelor pentru proteina aquaporina 1 și s-au găsit foarte multe aplicații clinice privind utilizările acestor proteine în patologia clinică. Congresul, care s-a desfășurat la Cluj, a avut un comitet științific și de organizare din care au făcut parte reprezentați ai Universităţii de Vest Vasile Goldiș, care a fost implicată în organizarea acestui congres, întrucât acad. Benga este profesor asociat al Universității noastre, unde predă cursuri de biologie moleculară, la linia de medicină în limba engleză și lucrează la Institutul de Ştiinţe ale Vieții, în domeniul microscopiei electronice. În cadrul sesiunii științifice, academicianul Gheorghe Benga a prezentat o lucrare ştiinţifică de actualitate, cercetare realizată la Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul Universității noastre”.