naaji.jpgAntoanela Naaji, decan al Facultăţii de Informatică din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, membru în echipa managerială a Departamentului ID, a participat, recent, la un training organizat de ARACIS la Facultatea de Studii Europene a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Trainingul de Formare a evaluatorilor externi pentru învăţământ la distanţă s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii la nivel de sistem şi instituţional”.

Au fost prezentate teme de un deosebit interes precum Strategia ARACIS prin proiectul Academis, Evaluarea externă privind învăţământul la distanţă, Standarde specifice ID şi modalităţile de evaluare on-line pentru înscrierea în registrul evaluatorilor.

Conf. dr. ing. Antoanela Naaji a declarat: „Trainingul a fost deosebit de util şi prin faptul că fiecare prezentare a fost urmată de o sesiune de dezbateri şi evaluare în scopul însuşirii elementelor principale ale metodologiei de aplicare a standardelor ID. În final toţi participanţii au primit certificate care atestă formarea în domeniul calităţii pentru învăţământul superior la distanţă. De menţionat faptul că aceste certificate sunt primele de acest tip emise de ARACIS”.