umf iasi.jpgÎn aceste zile, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași primește vizita de evaluare (follow-up) a Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) prin Programul de Evaluare Instituţională (IEP). Prima etapă a acestei evaluări a avut loc în 2012, rezultatul fiind un raport în care se preciza: „UMF Iași este o instituție cu tradiție și cu reputație înaltă la nivel național și internațional. Are cadre didactice și personal administrativ foarte motivat, studenți devotați și se bucură de sprijinul partenerilor. Evaluările externe au confirmat poziția sa de lider în regiune și în țară. UMF are capacitatea de a răspunde provocărilor și oportunităților din viitor. Echipa are încredere că UMF își va îndeplini misiunea, adăugând valoare pentru bunăstarea societății românești, își va consolida poziția de jucător global în calitate de universitate de medicină și farmacie și va contribui la progresul științific internațional în medicină, stomatologie, farmacie și bioinginerie.”

În cadrul vizitei de „follow-up”, făcută la solicitarea UMF Iași, care are loc în aceste zile, echipa de evaluatori, formată din profesori cu experiență recunoscută în activitatea academică din diverse universități din Europa, are numeroase întâlniri atât cu conducerea universității dar, mai ales, cu studenții și cadrele didactice.Scopul acestor discuții directe este identificarea punctelor tari și punctelor slabe din activitățile desfășurate în pregătirea tinerilor viitori absolvenți dar și a rezidenților sau doctoranzilor pentru menținerea sau chiar creșterea performanțelor universității noastre. În scopul analizării performanțelor managementului universității, evaluatorii EUA au întâlniri și cu personalul administrativ al UMF Iași. În raportul din 2012, evaluatorii EUA notează privind performanța managementului administrativ: „Se apreciază calitatea managementului administrativ, care, în ciuda restricțiilor bugetare impuse din exterior, oferă un sprijin esențial în gestionarea eficientă, echipa de evaluare fiind impresionată de funcționarea conducerii universității, colegialitatea lor și performanța strategică.”

Evaluarea desfășurată are un caracter colegial și formativ și vine în întâmpinarea conducerii universității pentru găsirea pârghiilor esențiale în vederea unei continue performanțe instituționale. „Accentul deosebit a fost pus pe creșterea satisfacției studenților și a cadrelor didactice în activitățile educaționale și de cercetare pe care le desfășoară în cadrul universității iar echipa de evaluatori a remarcat o deschidere pentru schimbare a întregii comunități academice, regăsind puse în practică recomandările de la evaluarea anterioară. Învățământul centrat pe student reprezintă pivotul creșterii calității iar una dintre modalitățilede atingere a performanțelor atât didactice cât și cele de cercetare este comunicarea așa cum mi-am asumat prin planulmanagerial și cum voi susține întotdeauna”, a explicat rectorul universității Prof.Dr. Viorel Scripcariu.