Peste 20 de propuneri de proiecte care vizează colaborarea în zona Euroatlantică, a Marii Negre și a Marii Caspice au fost generate și discutate în cadrul workshopului „21st Century Higher Education, Leadership, Innovation and Human Capital Development – Euro-Atlantic, Black Sea and Caspian Sea Area Studies”. Evenimentul a avut loc la București în perioada 8-10 iulie 2010 în cadrul proiectului Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior din Romania, derulat de Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare din Romania.

Participanții au fost rectori, decani, academicieni, studenți și specialiști în politici educaționale din Italia, Franța, Romania, Republica Azerbaidjan, Republica Kazahstan şi Republica Moldova care vor dezvolta colaborări interdisciplinare pe domenii precum “long life learning”, “e-learning 2.0”, “health&life science”, “ITC technology for primary care”. Numeroase parteneriate și proiecte dintre cele propuse în aceste zile vor fi definitivate și lansate începând cu anul 2011.

“Cele trei zile de workshop ne-au arătat că există un mare potențial și deschidere pentru colaborare intre instituțiile de învățământ și cercetare din zona Euroatlantica, a Marii Negre și a Marii Caspice în vederea dezvoltării capitalului uman pentru inovare. Parteneriatele care se vor coagula în urma acestui workshop vor crea oportunități remarcabile pentru tinerii studenți și profesioniști, îmbunătățind mobilitatea și colaborarea acestora în zonă,” spune Prof. Dr. Adrian Curaj, coordonatorul proiectelor strategice derulate de Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare din România.

“Pentru mine e important sa pun în legătură cele trei tari importante în viața mea: România, țara în care m-am născut, Franța, unde am trăit după ce am plecat din România și SUA, țara unde îmi desfășor activitatea acum. Este un moment la care am visat de foarte mult timp. Ceea ce este cel mai important pentru o țară este ingeniozitatea oamenilor săi – aceasta trebuie cultivată și valorificată. Prin aceste proiecte ne propunem să cultivam ingeniozitatea tinerilor din Romania,” a declarat Prof. Dr. Eliot Sorel, Universitatea din Washington, D.C., co-organizator al evenimentului.

Informații suplimentare

Proiectul “Calitate și Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc” este unul dintre cele cinci proiecte strategice pentru învățământul superior derulate de C.N.C.S.I.S., C.N.F.I.S. şi U.E.F.I.S.C.S.U şi finanţate prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Misiunea U.E.F.I.S.C.S.U. este de a gestiona resursele financiare necesare în vederea susţinerii dezvoltării învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare. Pentru aceasta, organizaţia urmăreşte atragerea de noi surse financiare şi orientarea activităţilor sale spre un management de calitate al finanţării învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice.

Obiectivul general al proiectului “Calitate și Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc” este să dezvolte, prin implicarea tuturor partenerilor relevanţi, o viziune şi o strategie pentru învăţământul superior românesc (pentru orizontul anului 2025), care să fundamenteze politicile şi acţiunile pe termen mediu şi lung contribuind la îmbunătăţirea managementului strategic, financiar, al resurselor umane şi al resurselor de învăţământ ale universităţilor, la promovarea inovării, a cooperării şi a parteneriatului între universităţi, mediul de afaceri şi centrele de cercetare pentru dezvoltarea societăţii cunoaşterii din România.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul www.edu2025.ro sau contactaţi:

Adriana Tran, Responsabil Relații Publice

Unitatea Executiva de Finanțare a Invatamantului Superior și Cercetării Științifice Universitare

Tel: 0740202064

e-mail: presa.proiecte@uefiscsu.ro