Avem deosebita plăcere să vă invităm la Workshop-ul PRACTeam – “Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică pentru studenţii economişti”, organizat în cadrul proiectului strategic “Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (PRACTeam), care se va organiza vineri, 25 februarie 2011, începând cu orele 14.30, la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara în sala Amfiteatrul Dumitru Mareș, str. J.H. Pestalozzi, nr.16.

Scopul organizării acestui eveniment este identificarea nevoilor mediului de afaceri cu privire la stagiile de pregătire practică ale studenţilor economişti prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor partenere de practică cu privire la cerinţele Programei de practică pentru programele de studii de licenţă şi masterat, structura Ghidului de practică al studentului PRACTeam şi nevoile de formare ale tutorilor de practică din organizaţiile gazdă etc. De asemenea, în cadrul Workshop-ului PRACTeam vor fi prezentate şi nevoile studenţilor economişti cu privire la stagiile de pregătire practică identificate ca urmare a interpretării unui număr de peste 500 de chestionare, aplicate studenţilor economişti din anii terminali din cele trei facultăţi partenere, care au realizat stagii de practică în anii precedenţi, precum şi concluziile focus-grupurilor desfăşurate cu studenţii din cele trei facultăţi partenere.

La acest eveniment sunt invitaţi să participe: reprezentanţi ai partenerilor de practică ai Facultăţii de Ştiinţe Economice; tutori de practică şi studenţi economişti de la programele de studii de licenţă şi masterat selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului; coordonatori de practică; echipa managerială a proiectului, conducerea Universităţii de Vest din Timișoara, oficialităţi locale, mass-media etc.

Agenda Workshop-ului PRACTeam însoţeşte prezenta Invitaţie.

Participarea dumneavoastră ne va onora în mod deosebit!

Vă aşteptăm cu deosebit interes profesional,

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro Contact: contact@practeam.ro