univ petre andrei.jpgAsistenţa Tehnică a Comisiei Europene şi Instrumentul de Schimb de Informaţii (TAIEX) al Direcţiei Generale Extindere (Directorate-General Enlargement) organizează, în colaborare cu Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie din cadrul Universităţii Petre Andrei din Iaşi, workshop-ul cu tema „Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei în Regiunea Nord-Est a României”.

Acest seminar face parte din Programul Regional de Formare (RTP) pentru Romania, iar workshop-ul are ca scop punerea faţă în faţă a tuturor actorilor implicaţi în aplicarea politicilor sociale din perspectiva diminuării sărăciei şi dezvoltării comunitare.

Evenimentul reprezintă o oportunitate pentru participanţi de a înţelege modul în care se aplică politicile de incluziune socială, principiile acestora, rolul parteneriatelor locale în aplicarea strategiilor anti-sărăcie, precum şi rolul promovării conceptelor de excluziune-incluziune socială în cadrul proceselor de dezvoltare socială. Vor fi prezentate proiecte ca modele de bună practică ce oferă informaţii referitoare la cele mai eficiente căi de diminuare a sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. Acest workshop va avea loc în Iaşi, pe 3-4 Iunie 2010 în Amfiteatrul Vasile Pavelcu, din cadrul Universităţii Petre Andrei din Iaşi, etaj IV.

Evenimentul se va bucura de participarea lectorilor străini, experţi TAIEX ai statelor membre, precum şi de prezenţa lectorilor locali, dintre care precizez pe doamna Decan al Facutăţii de Asistenţă Socială şi Sociologie, din cadrul Universităţii Petre Andrei din Iaşi, Profesor Dr. Anca Tompea, Lect.Univ.Dr Sorin Bocancea, Conf.Univ. Dr Tudor Pitulac, Prof.Univ.Dr Cristian Bocancea, Lect.Univ.Dr Alina Hurubean, Lect.Univ.Drd Oana Bădărău, din cadrul Universităţii Petre Andrei din Iaşi precum şi prezenţa domnului director OIR POS DRU N-E, Cristian Ababei.

Workshop-ul se va organiza în beneficiul autoritaţilor locale, regionale şi a comunităţii de afaceri din judeţele: Iaşi, Botoşani, Vaslui, Neamţ, Bacău şi Suceava. Acesta va include teme pe care le găsiţi ataşate în agenda provizorie a seminarului. Este de dorit ca participanţii să aibă o experienţă directă în domeniul Incluziunii Sociale sau un interes semificativ pentru acestă temă.