univ lucian blaga.jpgZece cercetători au absolvit joi prima promoţie a singurei Şcoli Postdoctorale din cadrul Universităţii ‘Lucian Blaga’ din Sibiu, lucrările cursanţilor abordând teme precum revigorarea ecoeconomiei şi a bioeconomiei, utilizarea solurilor poluate sau ciclurile economiei durabile, conform unui comunicat remis joi.

Obiectivul Şcolii Postdoctorale pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza ecoeconomiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei îl constituie formarea de cercetători de înaltă calificare profesională pentru aplicarea geneticii, genomicii, a ingineriei genetice, bioingineriei şi a biochimiei în conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii zootehnice.

Şcoala Postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza ecoeconomiei şi bioeconomiei este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat cu Academia Română. Comisia de evaluare ştiinţifică a fost formată din Rectorul Universităţii ‘Lucian Blaga’- Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin Oprean, Academician Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru T. Bogdan DHC, Prof. Univ. Dr. Gligor Ciortea şi Prof. Univ. Dr. Camela Sand. Comisia a acordat calificativul ‘foarte bine’ lucrărilor prezentate. AGERPRES