Zeci de studenţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vor efectua vizite de studiu în companii din Italia, în cadrul unui proiect cu fonduri europene derulat de instituţia de învăţământ superior în colaborare cu un partener din această ţară.

Lansat miercuri la Palatul Apor din Alba Iulia, proiectul „Împreună pentru un viitor de succes în Europa!” îşi propune, ca obiective specifice, dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru cinci sute de studenţi de la specializările Electronică aplicată, Ingineria mediului, Administrarea afacerilor, Marketing, Contabilitate şi informatică de gestiune, Drept, Cadastru, Sociologie, Informatică şi Filologie.

În paralel cu activitatea de consiliere, prin proiect se va asigura cadrul virtual de practică, în întreprinderi simulate, pentru două sute de studenţi de la specializările Marketing, Economia comerţului, turismului şi serviciilor şi Administrarea afacerilor. Dintre aceştia, 70 vor fi selectaţi pentru a efectua vizite de studiu în companii din Italia, activitate ce va fi coordonată de către partenerul extern.
Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European, este derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în parteneriat cu „Infor – Consorzio Interaziendale Per La Formazione” Torino. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Obiectivul major al acestuia îl reprezintă îmbunătăţirea competenţelor studenţilor în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, prin participarea la activităţi de consiliere şi orientare profesională şi prin implementarea unor metode interactive de învăţare, urmate de stagii de practică în companii. AGERPRES