uvgg_zile_2016_1.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat, în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Județean, Consiliul Județean Arad, Primăria Arad și Arhiepiscopia Aradului, în perioada 18-21 mai 2016, cea de-a XXVI – a ediție a Zilelor Academice Arădeane, promovată de UVVG încă de la înființare, în anul 1990, care au confirmat prin excelență lucrări științifice în coferințe internaționale.

Manifestările au debutat la monumentul marelui patriot român Vasile Goldiş, patronul spiritual al Universităţii care îi poartă numele, cu un Te-Deum susţinut de un sobor de preoţi condus de Arhiespiscopul Timotei Seviciu, urmat de alocuțiunea prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, care a subliniat faptul că „personalitatea distinsului cărturar şi om politic, Vasile Goldiş, este preţuită pentru aportul său deosebit la realizarea statului naţional unitar”.

Deschiderea oficială a Zilelor Academice Arădene, edița a XXVI-a s-a desfășurat în Aula „Magna Universitaria” din Campusul Universitar „Vasile Goldiș”, în prezența numeroșilor oaspeți de seamă în cercetarea științifică națională și internațională, autorități locale și naționale.

La eveniment au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Sorin Bașchir, președintele Senatului Universitar, invitaţi din 15 universități din țară și de peste hotare, delegaţii din 7 țări europene, precum Germania, Italia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Slovacia și Ucraina, prorectori, decani, studenți, masteranzi, doctoranzi, prostdoctoranzi, absolvenți ALUMNI-UVVG.

vProf. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat că: „Zilele Academice Arădene reprezintă o manifestare tradițională a Universității de Vest „Vasile Goldiș”, care reunește, ca în fiecare an, prieteni din universități arădene, universități din țară și universități din străinătate, pentru a sărbători ceea ce fiecare cadru didactic și fiecare student a efectuat pe plan academic pe parcursul anului. Structura Universității noastre este unică, de a aduce prieteni dragi alături de noi. Nu cred că este un moment mai festiv decât să vezi distinși membrii ai corpului academic la nivel național și internațional, care vin de fiecare dată la Universitatea noastră”.

„Avem această satisfacție deosebită să constatăm că Universitatea se afirmă permanent și cu prestigiu în țară și peste hotare. Dăm mărturia unui trecut și a unei tradiții în care Biserica a promovat știința, cultura și este datoria ei să procedeze întocmai și în continuare. Mulțumim conducerii Universităţii pentru părtășia pe care ne-o face de fiecare dată la aceste momente deosebite, dar și pe parcursul anilor la orice eveniment care marchează viața Universității”, a precizat ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” a transmis salutul membrilor fondatori ai Universității, al cadrelor didactice care de-a lungul a celor 26 de ani de existență, care „au luptat pentru ca această Universitate să devină o Universitate așa cum a visat-o Vasile Goldiș. Noi, am reușit, după evenimentele din 1989, să creăm această Universitate aşa cum și-a dorit-o Vasile Goldiș. O universitate care să corespundă cerințelor pe care le avem stipulate în mesajul lui, ca instruirea poporului român să fie de interes public, arătând că numai așa vom putea avansa spre țările europene. A avut o viziune europeană pe care noi o aplicăm azi cu sfințenie. La Alba Iulia, în fața participanţilor, în chemarea adresată popoarelor lumii, a fundamentat dreptul poporului român și a minorităților la învățătură. Mă bucur că este alături de noi doamna rector a Universității „Aurel Vlaicu”, fiindcă Vasile Goldiș și Aurel Vlaicu au fost prieteni foarte buni. Dorim ca această prietenie să o ducem mai departe. Am început acest lucru și sunt convins că cele două Universități ale orașului nostru, cu sprijinul autorităţilor, vor reuși să realizeze acest obiectiv. Salut în mod special prezența academicianului Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, deoarece Universitatea noastră a găzduit trei manifestări ale Academiei, întâlniri organizate în cadrul Universității. Pentru ultima întâlnire avută cu Academia din Slovacia am și editat cartea, „ANUL 1989. CADEREA REGIMURILOR COMUNISTE DIN ROMANIA ȘI SLOVACIA LA ÎMPLINIREA A 25 DE ANI DE LA DERULAREA EVENIMENTELOR”, precum și volumul “Flora şi vegetaţia Defileul Mureşului Inferior”, Prof. univ.dr. Aurel Ardelean, Ionel Roşu; Editura Academiei Române, 2016″.

„Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Zilele Academice Arădene”, a devenit un forum de competiţie intelectuală naţională şi internaţională de evoluţie în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară. Prestigiul de care se bucură, astăzi, este datorat şi de prezenţa unui numărînsemnat de personalităţi ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate, înscrise cu lucrări în cadrul secţiunilor de comunicări ştiinţifice. Astfel, au fost prezentate, un număr de 233 lucrări semnate de cadre didactice și cercetători, un număr de 170 de lucrări aparţinând studenţilor Universităţii noastre, înscrişi la cele trei cicluri de studii universitare: licență, masterat, doctorat. Am împlinit 26 de ani de existență, răstimp în care Universitatea a reușit să pregătească aproape 100.000 de absolvenți de licență, masterat, doctorat, postdoctorat, cursuri postuniversitare, deci menirea noastră ca Universitate este aceea de a dărui ştiinţă, de a pregăti pentru societate specialiști. Acest lucru este confirmat la ora actuală, întrucât aproape 30% dintre absolvenţii noștri lucrează în țări europene. Este o dovadă că învățământul arădean produce valori, absolvenți care au o bună pregătire și sunt apreciaţi. Dintre 78 de universităţi care au fost evaluate, din cele 126 câte are România, suntem pe locul 32. Noi tindem și vrem să fim mai sus și după cercetarea ştiinţifică pe care am fundamentat-o, prin Institutul de Științe ale Vieții, în mod precis vom avea proiecte și vom demonstra că cercetare științifică ne preocupă în mod special. Peste câteva zile ne pregătim să îl primim ca oaspete pe laureatul Premiului Nobel 2014, prof. Ștefan Hell, care a ales, în scurta vizită în România, și Universitatea noastră pe lângă orașul Sântana. Pregătim cu mare atenție această vizită pentru că domnia sa este Doctor Honoris Causa al Universității noastre. Avem un proiect pe care dorim să-l prezentăm pentru a demonstra că suntem atașați acestui ideal de cercetare științifică în domeniul pe care domnia sa l-a abordat. Am ajuns într-o etapă în care baza didactico-materială a Universității noastre este una deosebită. Ne preocupăm de studenții străini pe care îi pregătim așa cum spune legislația românească, cu mare atenţie punând accentul pe învățământul centrat pe student. Doar acest tip de învățământ poate asigura o pregătire de valoare”, a specificat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”.

Prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universităţii „Aurel Valicu” din Arad, a declarat că „activitatea de cercetare la nivelul Universității de Vest „Vasile Goldiș” reprezintă un etalon de valori. Vreau să îi felicit pe toți cei care învață la această Universitate, cercetătorii, colegii mei, cadrele didactice a căror performanțe pot fi răsplătite public. Performanțele lor academice cresc prestigiul Universității și conferă credibilitate acesteia. Aradul are nevoie de oameni care să se impună, atât pe plan național cât și european. Împreună cu doamna rector ne-am lansat într-o provocare pentru cercetare științifică, pentru scrierea de proiecte atât pe plan științific, cât și academic. Mulțumim autorităților locale și centrale pentru sprijinul pe care îl avem și ne dorim ca pe viitor să organizăm acest eveniment, dar nu la Universitatea „Aurel Vlaicu” sau Universitatea „Vasile Goldiș”, ci împreună Zilele Academice Arădene, ale arădenilor”.

Academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, DHC al UVVG

Academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, a subliniat că acordarea înaltului titlu academic de Doctor Honoris Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș” „reprezintă un moment de mare emoţie, reprezintă o onoare. „Sunt dascăl, profesor universitar, cercetător şi atunci orice act de preţuire pe care îl pot primi din partea altor dascăli, din partea unor cercetători și din partea unei unităţi de învăţământ şi cercetare are o valoare mare. Are o valoare şi sentimentală şi morală şi înseamnă că munca pe care am depus-o şi pe care doresc să o depun în continuare este preţuită și apreciată de nişte oameni de valoare. Cu mare plăcere, voi răspunde invitaţiei Universității de a preda studenţilor și doctoranzilor şi, de ce nu, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad pot exista relaţii de colaborare şi e bine să existe, pentru că nimeni nu ştie totul. Dacă sunt mai multe minţi și oameni care doresc să colaboreze, lucrurile pot merge mult mai bine, în interesul ambilor parteneri”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, a declarat: „Cea de a XXVI-a manifestare ştiinţifică a “Zilelor Academice Arădene” a marcat un mare succes. Vreau să subliniez că, la această ediţie, au fost prezentate peste 500 de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale secţiunilor studenţeşti, unde au participat membrii comunităţii academice, dar şi foarte mulţi invitaţi, din 15 țări, reprezentanţi ai unor universităţi de prestigiu cu care universitatea noastră are relaţii de colaborare. Am fost onoraţi de participarea d-lui. Bogdan Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române, căruia Senatul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” i-a decernat cea mai înaltă distincţie academică, cea de Doctor Honoris Causa a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. În ceea ce priveşte comunicările ştiinţifice aş vrea să subliniez două caracteristici: în primul rând, ţinuta înaltă a cercetărilor care au fost prezentate, rodul unei activităţi de aproape un an pentru cadrele didactice, cercetători, atât de la nivelul facultăţilor cât şi de la nivelul Institutului de Ştiinţe ale Vieţii care au reuşit să se integreze în cercetarea ştiinţifică europeană şi pe care le vom publica în revistele de specialitate cotate pe bază internaţională. Apoi am urmărit să antrenăm foarte mult studenţii, să trecem de la un învăţământ centrat pe student la învăţământul şi cercetarea ştiinţifică care să realizeze activităţi ale studenţilor din cercurile ştiinţifice. Apreciem că această a XXVI-a ediţie a “Zilelor Academice Arădene”, prin prezenţa autorităţilor locale, a partenerilor noştri s-a constituit în cea mai reuşită ediţie a acestui eveniment, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.