Zilele „Erasmus” la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui

În perioada 10-12 octombrie 2019 a avut loc ediția a III-a a evenimentului ”ERASMUS+  Days” cu scopul promovării programului ERASMUS+, programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020.

Astfel, în data de 10.10.2019, circa 75 de elevi și profesori de la Liceul ”Ștefan Procopiu” din Vaslui au marcat acest eveniment prin activitatea ”Impactul proiectelor ERASMUS+ asupra dezvoltării competențelor cheie”. Cu acest prilej, elevii din grupurile țintă ale parteneriatelor strategice ERASMUS+ implementate de Liceul ”Ștefan Procopiu” în anul școlar 2019-2020 (”Get in shape for Europe”-GISE și ”21st Century Teaching”-Acquiring Skills and Expertise Using Mobile Devices and the Future Classroom) au devenit ambasadori #ErasmusDays2019 și au evidențiat impactul pe care aceste proiecte l-au avut asupra dezvoltării lor personale și profesionale.

Metoda principală de desfășurare a activității a fost ”Cafeneaua publică” prin care elevii au făcut schimb de informații privind impactul participării lor la activitățile proiectelor ERASMUS+ asupra dezvoltării celor 8 tipuri de competențe cheie (competențe de alfabetizare, competențe multilingvistice, competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, competențe digitale, competențe personale, sociale și de a învăța să înveți, competențe cetățenești, competențe antreprenoriale, competențe de sensibilizare și expresie culturală). La fiecare masă, discuțiile au vizat un singur tip de competență cheie. În timpul discuțiilor, elevii-gazdă au notat pe o foaie de flipchart ideile menționate de ceilalți elevi.  După desfășurarea rundelor de discuții, elevii-gazdă au prezentat rezumatul a ceea ce s-a discutat la fiecare masă. A fost organizat  un concurs de cultură generală prin utilizarea aplicației Kahoot (competențe digitale)  privind  diverse aspecte legate de cultura și civilizația orașelor unde se află școlile partenere în cele două proiecte ERASMUS+ (competențele de sensibilizare și expresie culturală). Evaluarea activității s-a realizat prin aplicarea metodei Exit slips.

Ambele parteneriate strategice se află în al doilea an de implementare. Parteneriatul ”Get in shape for Europe” (GISE), coordonat de Liceul ”Ștefan Procopiu” în perioada 2018-2020 în colaborare cu școli din Grecia, Italia, Polonia și Bulgaria, are ca scop promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale, a incluziunii sociale și a cetățeniei active și dotarea elevilor și profesorilor cu informațiile și cu competențele necesare  pentru a deveni cetățeni europeni  informați și implicați. Al doilea parteneriat, ”21st Century Teaching”, implementat în colaborare cu școli din Spania, Portugalia, Italia, Bulgaria și Germania,  are ca obiective principale dezvoltarea competențelor digitale în rândul elevilor și profesorilor, precum și integrarea instrumentelor TIC în activitatea didactică.

Datorită implicării în implementarea proiectelor europene încă din anul 1999, Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui se numără printre puținele instituții de învățământ din România care au primit de 6 ori consecutiv certificatul de ”Școală Europeană” (2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019).