Studenții Facultății de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava au participat, pe parcursul lunii decembrie 2017, la activitățile ce au avut loc la sediul Agenției Suceava a Băncii Naționale a României, sub egida proiectului „BNR –Zilele porților deschise pentru studenții economiști”.

„Universitatea suceveană este implicată, alături de universități de prestigiu din țară, în proiectul ACADEMICA, care urmărește consolidarea dialogului dintre banca centrală, mediul economic instituțional și comunitatea academică, contribuind astfel la dezvoltarea cunoașterii în domeniul economico-financiar și la susținerea procesului de formare a tinerilor specialiști în domeniul financiar-bancar”, declară decanul facultății, profesor universitar dr. Carmen Năstase.

La activitățile educaționale organizate la sediul BNR– filiala Suceava au participat 115 studenți de la programele de studii Administrarea afacerilor, Contabilitate și informatică de gestiune și Afaceri internaționale.

„BNR – Zilele porților deschise pentru studenții economiști” este un proiect adresat studenților și cursanților școlilor doctorale, având ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului de cunoaștere și înțelegere, în mediul universitar, a activității băncii centrale, a rolului, funcțiilor și implicațiilor deciziilor acesteia în economia românească.

Lectori în cadrul manifestării au fost: Elena Siretean – Director BNR Agenția Suceava, cu tema „Inflația și rolul Băncii Naționale a României în asigurarea stabilității prețurilor”, Carmen Boghean – conferențiar universitar dr. în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică, USV, cu tema „Prețurile și evoluția acestora în România”.