univ_alecsandri_bc.jpgUniversitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul de Consiliere Profesională şi Liga Studenţească desfăşoară în ziua de 23 mai a IV-a ediţie a proiectului “Ziua porţilor deschise”, proiect educaţional care are ca grup ţintă tinerii din clasele terminale ale colegiilor şi liceelor din judeţele Bacău şi Neamţ.

Proiectul, care deschide seria acţiunilor aniversare a celor 50 de ani de existenţă a universităţii, a devenit cunoscut şi recunoscut pentru învăţământul liceal, reuşind să atragă în fiecare an un număr în creştere de participanţi.

La ediţia din acest an, universitatea este pregătită, în urma invitaţiilor transmise şi confirmate de conducerea unui număr de 16 licee şi colegii din cele două judeţe, să primească aproximativ 1000 de liceeni cărora să le prezinte oferta educaţională ca programe de studii şi ca posibilităţi de realizare a procesului instructiv-educativ, prin vizitele asigurate pe durata proiectului.

În perioada proiectului, activităţile desfăşurate de studenţi, elevi şi profesori vor viza următoarele aspecte:

promovarea proiectului şi a ofertei educaţionale pentru anul universitar următor;

cunoaşterea, de către elevi, a întregii oferte educaţionale a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău;

realizarea unui autentic şi nemijlocit dialog între reprezentanţii facultăţilor şi liceeni, pe baza ofertelor prezentate, în raport cu elementele de interes ale grupului ţinţă;

stimularea intereselor de cunoaştere şi a motivaţiei pentru învăţare în vederea alegerii unui program de studii la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău;

transferul unor experienţe socio-culturale şi intelectuale de la studenţi, către elevi, prin schimbul de experienţă iniţiat şi susţinut de Liga Studenţească în cadrul proiectului;

cunoaşterea universităţii (ca instituţie de formare), a bazei sale materiale şi de carte, a oportunităţilor oferite de campus, cantină, cămine şi bibliotecă cu ocazia vizitării instituţiei care va fi organizată cu acest prilej pentru oaspeţi.

„Sperăm că întâlnirea liceenilor în amfiteatrele instituţiei cu cadrele didactice de la toate specializările, primirea materialelor promoţionale, iniţierea unui real dialog pe baza întrebările celor din grupul ţintă, vizionarea unor prezentări care reflectă oportunităţile şi frumuseţea vieţii de student precum şi vizitarea universităţii vor fi tot atâtea ancore care să lege destinul unui număr tot mai mare dintre aceşti tineri cu destinele şi viitorul universităţii”, a declarat conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, Directorul Departamentului de Consiliere Porfesională al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.