Miercuri, 18 aprilie, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc Ziua Porţilor Deschise, eveniment la care au participat un număr de peste 250 de elevi de la liceele din municipiul Bacău. Elevii, împreună cu profesorii au avut posibilitatea de a interacţiona cu studenţii şi cadrele didactice universitare, au vizitat cele două campusuri, amfiteatrele şi sălile de laborator, biblioteca universității, baza sportivă, căminele şi restaurantul universităţii, postul de radio studenţesc UNSR Bacău și postul Academic TV. Acţiunea se încadrează într-un proiect mai amplu, Luna Porţilor Deschise la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, când grupuri de elevi şi profesori, atât din Bacău, cât şi din celelalte judeţe apropiate vor vizita universitatea şi vor avea ocazia de a cunoaşte mediul academic.

Cuvântul de deschidere a aparţinut Rectorului Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY care le-a vorbit elevilor despre posibilităţile pe care le oferă Universitatea prin cele 5 facultăţi, respectiv 37 de programe de studii universitare de licenţă, 38 de programe de studii universitare de master şi 2 de doctorat, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, burse de studii, stagii de practică şi internship, tabere studenţeşti, cursurile de pregătire gratuite oferite de universitatea la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică.

Programul a inclus prezentat ofertei educaţionalea fiecărei facultăţi respectiv:

Facultatea de Inginerie, Decan Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL

Facultatea de Litere, Decan Conf.univ.dr. Brînduşa-Mariana AMĂLĂNCEI

Facultatea de Ştiinţe, Director de departament Marcelina MOCANU şi Lector univ. dr. Daniela NICUŢĂ

Facultatea de Ştiinţe Economice, Conf.univ.dr. Bogdan NICHIFOR şi Lector univ.dr. Daniela SOLOMON

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Prodecan Conf.univ.dr. Lucian Dobreci.

Din partea SCC Services a vorbit Manager Alexandru TEODORESCU.

Din partea studenţilor au avut intervenţii: Buhuş Ştefănuş – Preşedintele Asociaţiei Liga Studenţească, Andros Laura, Gavriloaia Mădălina, Gabriel Zamfir şi Ţurcan Ovidiu.