bosch_logo.jpgBoch Security Systems oferă pe piaţa din România o nouă soluţie pentru integrarea directă a sistemului de detecţie a incendiului cu cel de evacuare vocală, formând astfel un singur sistem compact. În acest fel, Bosch răspunde şi mai bine cererii tot mai mari şi aşteptărilor clienţilor în materie de siguranţă şi securitate.

Noua soluţie Bosch poate transmite mesaje vocale de evacuare către persoanele aflate în zonele afectate de incendiu sau din vecinatatea acestuia, îndată ce sistemul de detecţie a incendiului începe procedura de alarmare. Soluţia integrată Bosch este în concordanţă cu ultimele standarde europene.

Bosch Security Systems oferă două tipuri de centrale de detecţie a incendiului care se pot folosi la o astfel de integrare: FPA1200 şi FPA5000. Ambele centrale sunt adresabile, ceea ce perimite localizarea exactă a senzorului de incendiu care a generat alarma şi desfăşurarea pe etape a procesului de alarmare şi evacuare a persoanelor, începând cu zona direct afectată de incendiu şi continuând cu celelalte zone.

Centrala FPA1200 este folosită pentru aplicaţii mici şi medii cu până la 254 de senzori de incendiu, iar FPA5000, care poate programa până la 4095 de senzori, este recomandată pentru aplicaţii mari şi foarte mari. Centralele de detecţie incendiu de la Bosch sunt conforme, atât cu standardele europene EN 54-2 A1 şi EN 54-4 A2, cât şi cu standardul de calitate german VdS, care certifică calitatea excepţională a produselor Bosch.

În portofoliul Bosch există două tipuri de sisteme de adresare publică şi evacuare vocală: Praesideo şi Plena. Praesideo este singurul sistem disponibil deocamdată pe piaţa mondială, care respectă standardele EN 54-16 şi ISO 7240-16, norme ce vor deveni obligatorii începând cu luna aprilie 2011. Sistemul Praesideo funcţionează pe fibră optică, ceea ce îi oferă imunitate la interferenţele radiomagnetice (cum ar fi telefoanele mobile), iar mesajele sunt transmise în timp real, deci cu timp de întârziere zero. Sistemele pot comunica atât mesaje preînregistrate pentru diferite situaţii, cum ar fi evacuarea în caz de incendiu sau anunţurile promoţionale, dar pot difuza şi muzică ambientală.

Celălalt sistem, Plena, oferă o soluţie completă pentru aplicaţiile medii de până la 6 zone de adresare. Zonele de adresare publică se definesc în funcţie de necesităţi, de exemplu spaţii comerciale, parcare, birouri. Sistemele de alarmare vocală de la Bosch sunt în conformitate cu standardele de evacuare EVAC-IEC/EN 60849, ceea ce le perimte integrarea în cadrul unui sistem de evacuare vocală.

Integrarea sistemului de detecţie a incendiului cu sistemul de evacuare vocală se face printr-o interfaţă de comunicaţie serială unică RS232, care prin faptul că permite conectarea echipamentelor de detecţie incendiu cu cele de adresare vocală va reduce semnificativ costul total al sistemului. În cazul aplicaţiilor de dimensiuni foarte mari, sistemul de adresare publică şi cel de detecţie incendiu, pot intercomunica prin intermediul Building Integration System (BIS). Sistemul BIS permite integrarea mai multor aplicaţii de securitate şi siguranţă, precum televiziunea prin circuit închis, detecţia incendiului, detecţia efracţiei, sistemul de control acces şi sistemul de adresare publică.

Prin lansarea noii interfeţe seriale, reprezentanţii Bosch vor să continue să vină în întâmpinarea cerinţelor pieţei de securitate printr-o politică orientată către client şi către dezvoltarea noilor generaţii de sisteme de securitate şi siguranţă.