Asociaţia Generală a Cadrelor Didactice din România „Dăscălimea Română” va organiza, în perioada 19 – 24 august, în staţiunea Eforie Sud, prima ediţie a unei şcoli internaţionale de vară pentru profesorii români din ţară şi de peste hotare.

Școala de vară are ca obiective identificarea modalităţilor de concepere, realizare şi aplicare a demersurilor educative, precum şi realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice active şi viitorii profesori. În cadrul şcolii de vară vor fi organizate cursuri de comunicare, de etică profesională şi portofoliu de evaluare a activităţii cadrelor didactice, pentru dezvoltare şi evaluare de curriculum şcolar, evaluarea a competenţelor cheie la şcolarii de vârste mici, dar şi despre testarea on-line.

Bunele practici ale dascălilor din ţară şi din străinătate participanţi vor fi cuprinse în volumul-ghid „Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”. Totodată, va fi lansat primul număr al revistei „Dăscălimea Română”, care va cuprinde materiale realizate de participanţi pe parcursul şcolii de vară, la care s-au înscris cadre didactice din 27 de judeţe ale ţării, din Bucureşti şi din Republica Moldova. AGERPRES