Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a achiziționat încă 1000 de laptop-uri pentru studenții de la forma de învățământ licență, buget, în cadrul planului de măsuri privind desfășurarea activităților în cadrul UTCN, pentru prevenirea infectării cu virusul SARS–COV–2, aprobat pentru anul universitar 2021–2022.

Laptop-urile vor fi alocate celor 12 facultăți proporțional cu numărul de studenți bugetați de la învățământul de licență. Facultățile vor prelua în gestiune laptop-urile și le vor aloca în comodat studenților care vor depune la secretariatele acestora o cerere motivând necesitatea unui astfel de computer precum și angajamentul că la încheierea studiilor de licență le vor returna în condiții de bună funcționalitate.

În procesul de alocare, comisiile de burse pe facultate vor ține cont de cazurile sociale, studenții de la ciclul de licență buget, anul I, respectiv ceilalți studenți de la ciclul de licență buget.

În luna septembrie a anului curent, UTCN a achiziționat peste 2300 de tablete cu acces la internet pentru studenți, 100 laptop-uri și au fost dotate 81 de săli de seminar și laborator cu sisteme all in one, camere web pentru conferință, proiectoare, ecrane de proiecție, table
interactive, routere wireless și tablete grafice.

Toate aceste acțiuni vizează îmbunătățirea conținutului digital al infrastructurii TIC a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în contextul pandemiei actuale, prin achiziția de device-uri cu acces la internet pentru studenții universității, precum și prin achiziția de echipamente
necesare desfășurării activității didactice, pentru dotarea sălilor de curs și seminar.

Odată cu apariția pandemiei de coronavirus, domeniul educației a fost nevoit să adopte schimbări radicale care vizează atât interacțiunea cadru didactic – student, precum și necesitatea reorganizării infrastructurii existente și utilizarea tehnologiei pentru transmiterea și recepția informațiilor, a aplicațiilor de comunicare și colaborare de pe terminalele mobile conectate la internet.

Pentru a răspunde rigorilor și nevoilor specifice procesului educațional, UTCN a considerat oportună facilitarea accesului la resurse și servicii digitale, prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor.