Ordinul ministrului Educaţiei care prevede organizarea unei sesiuni speciale pentru candidaţii care nu se vor putea prezenta pe 15 octombrie la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din cauza infectării cu SARS-CoV-2 sau a carantinării a fost publicat pe 13 octombrie în Monitorul Oficial.

„În contextul stării de alertă, în sesiunea 2021 a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost validate în baza prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4), aflaţi în carantină sau izolare la data de 15 octombrie 2021, pot susţine proba scrisă la data de 28 octombrie 2021, cu condiţia prezentării unui buletin de analize care atestă rezultatul pozitiv al analizei RT-PCR sau a unui raport medical sau a unei decizii de carantinare eliberate de DSP, care atestă plasarea în izolare/carantină pentru o perioadă care include data de 15 octombrie 2021″, prevede ordinul.

Totodată, documentul precizează că până pe 14 octombrie candidaţii aflaţi în situaţiile respective transmit comisiei judeţene de organizare a concursului, în scris sau prin poştă electronică, o declaraţie pe propria răspundere, urmând ca documentele doveditoare să fie transmise până la data de 26 octombrie.

„Necomunicarea, până la data de 26 octombrie 2021, a documentelor doveditoare atrage după sine pierderea dreptului de a participa la proba scrisă. Pentru asigurarea egalităţii de şanse între toţi candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă se modifică în mod corespunzător perioada de exprimare a opţiunilor pentru unităţile de învăţământ/funcţiile pentru care aceştia candidează”, se menţionează în ordin. AGERPRES